Turinio publikavimas Turinio publikavimas

« Atgal

Sukurta virtuali paroda "Nepažintas lietuvių gyvenimas Amerikoje: pagal O. Ramanauskienės-Lužienės faleristikos rinkinį"

Nepažintas lietuvių gyvenimas Amerikoje: pagal O. Ramanauskienės-Lužienės faleristikos rinkinį

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinyje saugomi reti ir įdomūs ženklai, į Lietuvą atkeliavę iš Jungtinių Amerikos Valstijų. 1939 m. Amerikos lietuvių organizacijų faleristikos artefaktus padovanojo uoli ir veikli Lietuvos dukra, tuomet gyvenusi Čikagoje, Ona Ramanauskienė-Lužienė. 
M. K. Čiurlionio muziejaus archyve saugomas laiškas, rašytas 1938 m. liepos 12 d. Lietuvos pasiuntinybėje Londone dirbusio nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Broniaus Kazio Balučio, kuriame spalvingai pristatoma dovanotų ženklų savininkė. Minėtame laiške jis rašė: „Ponią Oną Ramanauskienę turėjau progos pažinti eilę metų, kuomet ji gyveno Čikagoje ir vėliau Lawrence, Mass... aš visados prisimenu p. Ramanauskienę, kaipo karštą lietuvę-patriotę, kuriai visi tautiniai reikalai ne tik rūpėjo, bet buvo artimi jos širdžiai. Aš abejoju, ar buvo toks lietuviškas reikalas, prie kurio ji neprisidėjo savo darbu ar pinigu... ir ypatingai daug dirbo Tėvynės dirvoje su savo nepamirštamos atminties vyru, prakilniu lietuviu-darbininku p. Ramanausku." Ji dalyvavo įvairiose lietuvių draugijose, buvo deleguota į Susivienijimo lietuvių Amerikoje (toliau SLA) rengiamus seimus. Išsamiau>>


Sukurta nauja virtuali paroda apie XX a. I p. Lietuvos knygų iliustracijas

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje yra sukaupta unikali originalių XX a. iliustracijų piešinių, eskizų, projektų, estampų kolekcija. Tai medžiaga, atspindinti dailininko minties gimimą ir materializavimą tarpinės būsenos iki spausdinto vaizdo knygoje. Šie piešiniai, projektai,...

Sukurta nauja virtuali paroda apie tautinį kostiumą Balio Buračo fotografijose.

Balys Buračas gimė 1897 m. sausio 18 d. Sidarių kaime, Šiaulių apskrityje. 1915 m. įsigijo pirmąjį dumplinį fotoaparatą, sėkmingai išsimainęs jį su vokiečių kareiviu į savo įmantriai drožinėtą lazdą. Nuo 1928-ųjų atsidėjo kraštotyrinei veiklai – B. Buračas pirmasis Lietuvoje panaudojo...

Sukurta nauja virtuali paroda apie etnografines grafų Kosakovskių fotografijas.

2017 m. liepos 3 d. pažymėtos 180-osios grafo Stanislovo Kazimiero Kosakovskio gimimo metinės. Šia proga parengta virtuali grafo darytų fotografijų paroda. Iš gausios Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Fototekos ir dokumentacijos skyriuje saugomos...

Sukurta nauja virtuali paroda apie senuosius keraminius švilpukus

Keraminiai švilpukai, liaudyje dar vadinami molinukai, gimė puodžių dirbtuvėse. Juos lipdė ir vaikai, minkydami molį šalia suaugusiųjų. Tačiau, išdžiovinti saulėje ar ant šiltos krosnies, jie buvo trumpaamžiai, tad, vieniems subyrėjus, gamindavo kitus. Iš senosios tautodailės keramikos dirbinių...

Sukurta virtuali paroda - Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės „Klaipėdos krašto tautodailės rinkinys"

2014 m. minimas Klaipėdos krašto atgavimo 90-metis. Ta proga kviečiame susipažinti su Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugomu unikaliu eksponatu – „Klaipėdos krašto tautodailės rinkiniu". Jis sukurtas 1926 m., t. y. praėjus vos trejiems metams po to, kai šis kraštas tapo...