Vinco Kisarausko ekslibrisai iš Pauliaus Galaunės kolekcijos

Virtualioje parodoje „Tapatumo ženklai" pristatomi Vinco Kisarausko ekslibrisai iš Pauliaus Galaunės kolekcijos.  Vinco Kisarausko kūrybos diapazonas labai platus: tapyba, grafika, scenografija; kūrė mozaikas, medalius, knygų iliustracijas. Kartu buvo labai ryškus ir savitas mažuoju...

Virtuali paroda Lietuvos šaulių sąjungos 100-ioms metinėms paminėti

2019 m. minime 100-ąsias metines, kai 1919 m. birželio 27 d. oficialiai buvo įkurta Lietuvos šaulių sąjunga. Šiai progai sukurtoje virtualioje parodoje pateikiamos fotografijos iš A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus fotografijų rinkinio. Tiek...

Virtualioje parodoje pristatoma Jolantos Janavičienės keramika

Jolanta Garolytė-Janavičienė gimė 1929 m. Kaune. Jos tėvas buvo garsus lietuvių aviatorius Jeronimas Garolis, o motina – senos rusų dvarininkų giminės palikuonė. Artėjant Antrojo pasaulinio karo pabaigai, su šeima pasitraukė į Vokietiją, o vėliau, 1949 m., įsikūrė Australijoje. 1953 m. ištekėjo už...

Adelės Velykienės tapyba virtualioje parodoje „Kad viskas žydėtų“

  Adelės Velykienės (1928–1982) tapybos paroda "Kad viskas žydėtų" „Gimiau aš Ringailių kaime 1928 m. Sodyba mūsų graži buvo. Mano tėviškė ‒ vienos gėlės, darželiai... Mes su seserimis jas prižiūrėjome. Labai gražios gėlės! O kai jaunimas sueidavo, tai šokdavome. Labai smagu buvo! O...

Virtuali paroda Jono Buračo 120-osioms gimimo metinėms paminėti

Jonas Buračas (1898–1977). Iš etnografinių piešinių rinkinio Jonas Buračas gimė 1898 m. Sidarių kaime, Radviliškio rajone. Polinkį į meną, kaip ir jo brolis fotografas Balys Buračas, paveldėjo iš tėvo – vaikystėje mėgo drožinėti, piešti. J. Buračas 1920–1921 m. mokėsi Šiaulių mokytojų...