NACIONALINIS MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS

1921 m. įsteigtas Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus yra vienas seniausių ir didžiausių dailės muziejų Lietuvoje. Tai vienintelė vieta, kur galima susipažinti su Lietuvos ir užsienio dailės istorijos, taip pat kultūros paveldo raida nuo seniausių laikų iki mūsų dienų.

Dailės muziejaus įkūrimo idėja kilo XX a. pradžioje, kartu su pirmųjų lietuvių dailės parodų pristatymais (1907 m.) ir Lietuvių dailės draugijos veikla. 1921 m. Steigiamasis Seimas priėmė M. K. Čiurlionio galerijos įstatymą. Pagal architekto V. Dubeneckio parengtą projektą, prie Meno mokyklos pradėti statyti laikinieji M. K. Čiurlionio galerijos rūmai. 1925 m. dar nebaigtuose statyti rūmuose surengta jubiliejinė M. K. Čiurlionio darbų paroda.

1930 m., Vytauto Didžiojo 500-osioms mirties metinėms pažymėti, nuspręsta statyti naują muziejų (architektai V. Dubeneckis, K. Reisonas, K. Kriščiukaitis). 1936 m. statybų darbai buvo baigti, ir laikinoji M. K. Čiurlionio galerija perorganizuota į Vytauto Didžiojo kultūros muziejų. Jo rinkinių pagrindą sudarė Čiurlionio galerijos, Kauno miesto muziejaus ir Valstybės muziejaus turtai.

1944 m. muziejus pavadintas Kauno valstybiniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi. 1969 m. naujame centrinių rūmų priestate (architektas F.Vitas) įrengta M. K. Čiurlionio kūrinių galerija. 1997 m. M. K. Čiurlionio dailės muziejui suteiktas nacionalinio muziejaus statusas.

Šiandien muziejaus misija – skatinti kultūros ir dailės procesų suvokimą kaupiant, saugant, tyrinėjant ir pristatant M. K. Čiurlionio kūrybą, Lietuvos ir pasaulio kultūros paveldą.

Muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja šiose ekspozicijose ir filiale:

 • M. K. Čiurlionio kūrybos ir gyvenimo, Lietuvių liaudies meno, XIV a. – 1945 m. Lietuvos dailės ekspozicijos ir Knygos meno ekspozicija Muziejaus centriniuose rūmuose, V.Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaune;
 • 1945 m. – XXI a. Lietuvos dailės ekspozicija, J. Mačiūno Fluksus kabinetas, pasaulio lietuvių dailės ekspozicija Kauno paveikslų galerijoje, K. Donelaičio g. 16, LT-44239 Kaune;
 • Senovės Egipto, Tarpupio, Antikos meno, XVI – XXI a. užsienio šalių dailės, Europos ir Tolimųjų Rytų taikomosios dailės ekspozicijos Mykolo Žilinsko dailės galerijoje, Nepriklausomybės a. 12, LT-44246 Kaune;
 • Lietuvos keramikos ir porceliano ekspozicija Keramikos muziejuje, Rotušės a. 15, LT-44279 Kaune;
 • Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių ekspozicija, Velnių rinkinio ekspozicija A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje, V. Putvinskio g. 64, LT-44211 Kaune;
 • Galaunių ir Kazio Bizausko memorialinės ekspozicijos Adelės ir Pauliaus Galaunių namuose, Vydūno al. 2, LT-50285 Kaune;
 • Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės memorialinė ir kūrybos ekspozicija L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialiniame muziejuje, E. Fryko g.14, LT-44229 Kaune;
 • Juozo Zikaro kūrybos ir memorialinė ekspozicija J. Zikaro memorialiniame muziejuje, J. Zikaro g. 3, LT-44261 Kaune;
 • M. K. Čiurlionio šeimos memorialinė ekspozicija M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 35, LT-66164 Druskininkuose;
 • Vytauto Kazimiero Jonyno kūrybos ir memorialinė ekspozicija V. K. Jonyno galerijoje, M. K. Čiurlionio g. 41, LT-66164 Druskininkuose;
 • Lietuvos XX a. valstybingumo ekspozicija, reprezentaciniai rūmų interjerai, Prezidento institucijos istorijos ekspozicija Istorinėje LR Prezidentūroje – Vilniaus g. 33, LT-44290 Kaune

 

Išsamesnė informacija apie muziejaus veiklos istoriją: http://www.ciurlionis.lt/apie-muzieju