Juozas Daugėla-Daugėlavičius

Vardas Juozas
Pavardė Daugėla-Daugėlavičius
Profesija skulptorius, tautodailininkas
Gimimo data 1874 m.

Išsami biografija

Lietuvių medžio drožėjas, skulptorius, liaudies menininkas.
Nuo vaikystės gyveno Vilniuje. Figūrų ir ornamentų drožimo mokėsi pas Vilniaus skulptorius, Malakausko ir K. Kriščiukaičio bei Abdono Zimodro bažnytinio meno mokyklose. Sukūrė daug medžio skulptūrų, koplytstulpių, koplytėlių su rūpintojėliais, taikomosios dailės dirbinių. Daug jo sukurtų darbų buvo Vilniaus, taip pat Kauno, Varšuvos, Dambravos ir kitose bažnyčiose. 1919 m. pagal profesoriaus Ferdinando Ruščico projektą sukūrė Vilniaus universiteto rektoriaus skeptrą ir profesorių simbolius. Jo sukurtas koplytstulpis stovėjo Rasų kapinėse, ant kalbininko Jurgio Šlapelio kapo. 1979 pastačius naują paminklą, koplytstulpis perkeltas į Literatų kalnelį.

 

Biografija parengta pagal IRIS.