Česlovas Kontrimas

Vardas Česlovas
Pavardė Kontrimas
Profesija tapytojas, grafikas, mokytojas, akvarelininkas
Gimimo data 1902-05-27

Išsami biografija

Tapytojas akvarelininkas, grafikas. Gimė 1902 m. gegužės 27 d. Dapšiuose (Židikų vls., dab. Mažeikių r.), mirė 1989 m. gegužės 27 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.
Mokėsi Liepojos gimnazijoje.

Po Pirmojo pasaulinio karo grįžo į Dapšius ir vaikus mokė rašto bei piešimo.

1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, dalyvavo kovose su bermontininkais.

1921 m. mokėsi Telšių gimnazijoje, artimai bendravo su filosofu ir rašytoju Vydūnu, parengė jo dramos spektaklio scenovaizdį. 1922–1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, mokytojai Adomas Galdikas, Kajetonas Sklėrius.

1923–1945 m. mokytojavo Kauno, Pasvalio, Mažeikių, Telšių mokyklose, 1946–1977 m. Kauno meno mokykloje. 1946 m. Kauno „Dailės“ kombinato direktoriaus pavaduotojas. Dalyvavo Nepriklausomųjų dailininkų draugijos veikloje.

Mokiniai: Vytautas Kazimieras Jonynas, Augustinas Savickas, Jonas Švažas, Bronė Jokūbonienė ir kiti.
Sukūrė apie 2000 akvarelių, daugiausia peizažų („Miško vienkiemis“, „Gotika prie Nemuno“, abu 1968), natiurmortų, teminių kompozicijų, portretų, apie 400 ekslibrisų.

Kūriniams būdinga dekoratyvumas, lyrinė nuotaika, poetinė gamtos motyvų traktuotė.

Nuo 1930 m. dalyvavo parodose, individualios parodos surengtos Kaune 1939 m., 1972 m., 1977 m., 1982 m., Vilniuje – 1962 m., Šiauliuose – 1982 m. Apipavidalino Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklių.

Apdovanojimai

Pavadinimas Valstybė Apdovanojimas
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis Lietuva 1928 m.
Lietuvos nepriklausomybės medalis Lietuva 1928 m.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 10.