Abdonas Korzonas

Vardas Abdonas
Pavardė Korzonas
Profesija fotografas, visuomenės veikėjas
Gimimo data ~1826 m.

Išsami biografija

Pirmasis Vilniaus fotovaizdų kūrėjas. Gimė apie 1826 m. bajoro Jano Korzuno šeimoje, Raseinių paviete, Kauno gubernijoje, mirė 1865 m. tremtyje Rusijoje.

Fotografijos mokėsi Paryžiuje. Apie 1859 m. Vilniuje įsteigė fotoateljė, portretavo, gamino stereoskopines fotografijas, tapybos ir dagerotipų reprodukcijas, teikė privačias fotografijos pamokas, prekiavo įvairių miestų fotovaizdais ir žymių veikėjų portretais. Apie 1860 m. Korzonas pirmasis pradėjo fotografuoti Vilniaus miesto vaizdus.

Originaliuose fotografo atspauduose bei pagal juos atliktuose raižiniuose, spausdintuose 1861–1864 m. „Tygodnik Illustrowany“, užfiksuoti architektūros paminklai – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Antakalnyje ir kt., miesto panoramos: Šnipiškės nuo Pilies kalno (dar ikisukiliminio) bei kalnas nuo Šnipiškių, miestas nuo Bokšto gatvės ir Lukiškės nuo Tauro kalno, Žvėrynas.

A. Korzono 1860 m. fotografuota tunelio Paneriuose statyba – pirmasis Lietuvoje fotobūdu užfiksuotas įvykis.
Fotografas aktyviai dalyvavo 1863 m. sukilime, priklausė sukilimo Vilniaus miesto organizacijai, fotografavo ir platino sukilėlių portretus. 1863 m. balandį jis buvo suimtas, o birželį uždaryta fotoateljė, konfiskuota įranga ir fotografijos.

Korzonas buvo ištremtas į Jenisejaus gubernijos Suchobuzimskojės valsčių (dabar Krasnojarsko kraštas).

Šaltiniai

IRIS, http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=author (žiūrėta 2012 04 10).