Romanas Krasninkevičius

Vardas Romanas
Pavardė Krasninkevičius
Profesija tautodailininkas
Gimimo data 1926-11-18

Išsami biografija

Tautodailininkas. Savamokslis. Gimė 1926 m. lapkričio 18 d. Stulgeliuose (Kybartų vls., dab. Vilkaviškio r.), mirė 1996 m. balandžio 20 d. Marijampolėje. 1944 m. buvo išvežtas darbams į Vokietiją.

Nuo 1951 m. iki pensijos dirbo Marijampolės (buv. Kapsuko) įmonėse hidrologu, kino dailininku, vaikų darželio apipavidalintoju, maisto tiekėju, sargu.

Parodose dalyvavo nuo 1951 m. Nuo 1970 m. Liaudies meno draugijos narys.

Pirmieji kūriniai – kuklūs gamtos motyvai, dekoratyvinės kompozicijos pieštos tušu, akvarele, guašu. Nuo 1964 m. kūrė ranka spalvintus medžio ir lino raižinius.

Ankstyvieji darbai nedideli, primityvaus piešinio, vaizduojantys kolūkinio darbo scenas „Gano avis“ (1968), „Tėtukas sėja“ (1973), naujausius mokslo ir technikos pasiekimus „Kosmoso užkariavimas“ (1968), „Kosmoso statybose“ (1968).

Raižiniuose „Bruka kanapes“, „Pasėjau linelį“ (1979), „Žvakių liejimas“ (1987) atsispindi tradiciniai kaimo darbai, „Stasė“ , „Jonas“, „Ona ir Elens rauna runkelius“ (1981), „Autoportretas su voveraite“ (1982) – portretinės kompozicijos, „Du balandžiai“, „Drobių balinimas“ (1983) – perteikta poetinė pavasario nuotaika.

Šaltiniai

IRIS, http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=author (žiūrėta 2012 04 10).