Napoleonas Petrulis

Vardas Napoleonas
Pavardė Petrulis
Profesija skulptorius, pedagogas
Gimimo data 1909-08-14

Išsami biografija

Skulptorius. Gimė 1909 m. rugpjūčio 14 d. Eikiniškyje (Rokiškio r.), mirė 1985 m. kovo 24 d. Vilniuje.

1931 m. baigė Kauno meno mokyklą, skulptūros studiją. Lankė Justino Vienožinskio tapybos studiją.

Nuo 1935 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, dalyvavo parodose.

1937–1940 m. mokytojavo Jurbarko, 1941–1944 m. Rokiškio gimnazijose. 1944–1951 m. Vilniaus dailės instituto, 1951–1985 m. Lietuvos dailės instituto dėstytojas (profesorius – 1958).

LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1959), LSSR liaudies dailininkas (1965).
Sukūrė portretų (Salomėjos Nėries – 1948, Marijos Cvirkienės – 1951, Petro Cvirkos –1957, Juozo Mikėno – 1965, Antano Venclovos – 1967 (LDM), dukters – 1984), daug šaržų (Jono Kuzminskio, Vytauto Jurkūno, Augustino Savicko – visi 1964), monumentalių ir kamerinių skulptūrų („Pramonė ir statyba“, su skulptoriumi Broniumi Vyšniausku, 1952 Vilniuje; Lenino paminklas, 1970, LSSR valstybinė premija 1971), antkapinių paminklų (Antano Sniečkaus – 1975, Motiejaus Šumausko – 1984); nutapė akvarelių („Senas Vilnius“ – 1959 (LDM), „Florencija“ – 1965 (LDM), „Roma“ – 1972 (LDM).

Kūryboje ryšku to meto pilietinės idėjos, realistinis vaizdas, monumentalios formos, raiškus formų modeliavimas.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, t. 18, p. 120.

Lietuvos dailės muziejaus dailininkų duomenų bazė, http://www.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/DbAsp/Paieska_dail_sar.asp?raide=P (žiūrėta 2012 05 09).