Pranas Porutis

Vardas Pranas
Pavardė Porutis
Profesija tapytojas, muziejininkas, pedagogas
Gimimo data 1924-06-04

Išsami biografija

Tapytojas, muziejininkas, pedagogas. Gimė 1924 m. birželio 4 d. Šiauliuose, mirė 2009 m. rugpjūčio 25 d. Kaune.

1941–1956 m. su tėvais gyveno tremtyje Altajaus krašte, Jakutijoje.
1947–1950 m. mokėsi Jakutsko meno technikume.

1942–1947 m. dirbo meistru techniku „Liespromchoze“ (Lenos r.). 1950–1956 m. piešimo-braižybos mokytojas Muchtrijos vidurinėje mokykloje. Nuo 1956 m. mokytojavo Raseinių vidurinėje mokykloje. 1965–1984 m. dirbo M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.
Nuo 1964 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Nutapė teminių kompozicijų („Subatvakaris“, 1967 m.; „M. K. Čiurlionio dailės muziejuje“, 1983 m.; „Tėvų atminimui“, 1984 m.), tarp jų – pamario motyvais („Žvejai uoste“, 1963 m.; „Laivai“, 1966 m.; „Prie marių“, 1972 m.; „Prieš startą“, 1975 m.; „Jachtos“, 1980 m.), peizažų („Žemaitija“, 1973 m.; „Skulptoriaus V. Grybo tėviškė. Peleniai“, 1975 m.; „M. K. Čiurlionio keliais“, 1984 m.; „Neringa“, 2005 m.), natiurmortų. Nuliejo daug akvarelių: urbanistinių peizažų (ciklas „Vilniaus apylinkės“, 1965–1966 m.; „Kauno senamiestis“, „Karelija“, abu 1974 m.), figūrinių kompozicijų teatro tema („Mano tėvas Falstafo vaidmenyje“, 1980 m.), pajūrio vaizdų, portretų. Kūryboje vyrauja realizmo ir neoekspresionizmo stiliaus bruožai, būdinga konstruktyvi, daugiaplanė, ritmiška prado kompozicija, apibendrintos, stilizuotos formos, ekspresyvi tapysena, sodrių spalvų koloritas. Paskelbė memuarų apie tremtį, išleido knygų apie A. Žmuidzinavičiaus velnių kolekciją, parašė atsiminimų knygą „Tėvas palaimino būti dailininku“ (2006 m.).
Parodose dalyvavo nuo 1957 m.
Kūrinių yra Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos dailės muziejuje, Vaizduojamosios dailės muziejuje Jakutske Rusijoje.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Pranciškus Porutis

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.