Narcizas Mocartas-Dečardi

Vardas Narcizas
Pavardė Mocartas-Dečardi
Profesija fotografas

Išsami biografija

Fotografas. Gyveno Molėtuose. Palaidotas senosiose Molėtų kapinėse.

Molėtų krašto muziejuje yra saugomos jo nuotraukos, antspauduotos asmeniniu vardiniu antspaudu.