Pranas Šniukšta

Vardas Pranas
Pavardė Šniukšta
Profesija dailininkas, kunigas
Gimimo data 1908-09-26

Išsami biografija

Dailininkas, kunigas Pranas Šniukšta gimė 1908 m. rugsėjo 26 d. Šnipaičių kaime Betygalos valsčiuje, ūkininko šeimoje. Savarankiškai pasirengęs, 1922 m. įstojo į Kauno „Aušros“ gimnaziją. Vėliau dar mokėsi Raseiniuose ir po gimnazijos baigimo 1928 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, vadovaujamą rektoriaus poeto Maironio. P. Šniukštos senelė iš tėvo pusės ir Maironio motina buvo tikros seserys.

Nuo 1935 m., kai baigė seminariją ir buvo įšventintas į kunigus, jaunuolis gavo paskyrimą dirbti vikaru Vandžiogaloje, o po metų – Ariogaloje. Čia vikaras darbavosi trejus metus. Nuo 1939 m. kun. P. Šniukštai teko keliauti iš vienos vietos į kitą, o 1942 m. pavasarį jis atvyko į Kauną. Dvejus metus dirbo „Saulės“ gimnazijos kapelionu, dėstė tikybą. 1944 m. likimas jį vėl parveda į Ariogalą, tik šįkart bažnyčios klebonu ir dekanu. Vėliau kun. P. Šniukšta buvo Kauno kunigų seminarijos prokuratorius, Zapyškio bažnyčios altaristas, Vytauto Didžiojo bažnyčios altaristas, darbavosi Petrašiūnų ir Šančių bažnyčiose. Nuo 1965 m. iki pat mirties kun. P. Šniukšta buvo Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas.