Jonas Danauskas

Vardas Jonas
Pavardė Danauskas
Profesija dievdirbys
Gimimo data 1861 m. (kitur 1855 m.)

Išsami biografija

Lietuvių tautodailininkas, medžio drožėjas, tapytojas. Mokėsi iš dievdirbio tėvo Ksavero, sekė bažnytinės dailės pavyzdžiais. 1907 m. dalyvavo pirmojoje lietuvių dailės parodoje Vilniuje. Išdrožė šventųjų skulptūrų Klovainių, Pušaloto, Rozalimo bažnyčioms, pastarosios apsidėje – monumentalią skulptūrinę grupę „Nukryžiuotasis“ (1917). Išliko J. Danausko drožtų altorių, smulkiosios architektūros statinių (kryžių, koplytstulpių su skulptūromis). Skulptūros realistinės, turi baroko bruožų. Nutapė religinių paveikslų.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4.