K. G. Goddard

Kultūrinė terpė

Loreinas, Ohajo valst., JAV
XX a. I p.