Hynievickis

Pavardė Hynievickis
Profesija tapytojas
Gimimo data XIX a.

Išsami biografija

Anot kunigo, istoriko Jono Reitelaičio Hynievickis buvo klajojantis savamokslis tapytojas mozūras, atvykęs iš Lenkijos ir kūręs Lietuvos bažnyčioms. Pats save vadino „biedny malarz“ (vargšu tapytoju).