Jonas Kelečius

Vardas Jonas
Pavardė Kelečius
Profesija aktorius, tapytojas
Gimimo data 1918-01-01

Išsami biografija

Aktorius, tapytojas. Gimė 1918 m. Rygoje, mirė 2001 m. Čikagoje.

Mokėsi Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje Rokiškyje. Priklausė lietuvių dailininkų ir teatralų organizacijoms, Čikagos meno instituto auklėtinių asociacijai. Apdovanotas JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos premija.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Lietuvių pabėgėlių stovykloje Hanau įkūrė teatrą „Atžalynas“, jame vaidino. 1949 m. persikėlė į JAV, 1955 m. baigė Grafinio dizaino institutą (Institute of Lettering Design) Čikagoje, studijavo tapybą Čikagos dailės institute. Dirbo savo įkurtoje reklamos ir iškabų studijoje. Vaidino Čikagos lietuvių teatre ir Čikagos lietuvių operoje, režisavo spektaklius, kūrė scenovaizdžius. Tapė poetiškas ekspresyvias sodrių spalvų figūrines kompozicijas, portretus („Stovinti mergaitė“, 1966 m.; „Abstrakti kompozicija“, 1972 m.; „Audra ateina“, 1980 m). Nuo 1965 m. dalyvavo grupinėse lietuvių išeivijos parodose Čikagoje, surengė personalines parodas Bostone, Klivlande, Lemonte. 

Dailininko kūrybinį palikimą saugo jo šeima Čikagoje.

Apdovanojimai

Kiti apdovanojimai JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos premija.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.