Jonas A. Kubilius

Išsami biografija

Fotografas. Manoma, kad jis buvo Amerikos lietuvis.

Antspaude (fotografijos nugarinėje pusėje) įrašas: „John A. Kubil ALLENTOWN PHOTOGRAPHIC STUDIO Allentown, Penna.“ Averse pasirašinėdavo ir „J. A. Kubilius.“

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
John A. Kubil