Matulaitienė

Pavardė Matulaitienė
Mergautinė pavardė Degutytė

Išsami biografija

Audėja iš Kazlų Rūdos (Marijampolės aps.).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Degutytė-Matulaitienė