Ona Furmonavičienė

Vardas Ona
Pavardė Furmonavičienė
Mergautinė pavardė Litvinskaitė
Profesija audėjas

Išsami biografija

Audėja XIX a. pab.–XX a. I pusė. Gyveno Prienų rajone. Autorės duktė – Antanina Bekešienė, gyvenusi Stakliškių k., Stakliškių apyl., Prienų rajone.

Kultūrinė terpė

Lietuva