M. Mikoleitis

Vardas M.
Pavardė Mikoleitis
Profesija dailininkas
Gimimo data XIX a. II p.