Aleksandra Laucevičiūtė-Čipkus

Vardas Aleksandra
Pavardė Laucevičiūtė-Čipkus
Mergautinė pavardė Laucevičiūtė
Profesija dailininkas
Gimimo data 1922-04-25

Išsami biografija

Tapytoja. Gimė 1922 m. balandžio 25 d. Kuršėnuose, mirė 2009 m. gegužės 29 d. Baltimorėje.

Poeto Alfonso Nykos-Nyliūno žmona.

Kaune mokėsi gimnazijoje, domėjosi daile, lankė Danutės Nasvytytės šokio studiją, tobulinosi Vienos šokio mokykloje pas Rozaliją Hladek. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė iš Lietuvos.

1947–1948 m. studijavo tapybą Dailės ir amatų mokykloje Freiburge pas V. Vizgirdą ir A. Valešką, lankė A. Galdiko akvarėlės kursą. Persikėlusi į JAV, mokėsi keliose privačiose tapytojų studijose, bendravo su dailininku Joanu Westermanu, lankė Baltimorės meno mokyklą (Museum of Art School), tobulinosi pas tapytoją Keithą Martiną.

Dalyvavo bendrose parodose Niujorke, Vašingtone, Čikagoje, Baltimorėje, surengė asmeninių parodų (1960 m. galerijoje „Almus“, 1964 m. Čiurlionio galerijoje Čikagoje). 2017 m. kūrinių paroda surengta  A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje Kaune. 

Ankstyvojoje kūryboje tapė peizažus, vėliau – abstrakcijas. Kūrybai įtaką darė Jacksonas Pollockas. Kūriniai pasižymi dekoratyvumu ir ekspresija. Tapė ne tik ant drobės, bet ir ant keraminių vazų.

Parengė nemažai tekstų meno temomis Lietuvių Bostono enciklopedijai.

Kūrinių yra įsigijęs Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Sandra Čipkienė lietuvių kalba 
Sandra Čipkuvienė lietuvių kalba 

Kultūrinė terpė

Lietuvių išeivija, amerikiečių.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.