Frederick Hurten Rhead

Vardas Frederick Hurten
Pavardė Rhead
Vardas originalo kalba Frederick Hurten
Pavardė originalo kalba Rhead
Profesija dailininkas keramikas
Gimimo data 1880 m.

Išsami biografija

Dailininkas keramikas. Gimė Jungtinėje Karalystėje, nuo 1902 m. gyveno JAV.