Šteineris

Pavardė Šteineris
Pavardė originalo kalba Steiner
Profesija fotografas

Kultūrinė terpė

Bernas (Šveicarija), XX a. pr. – XX a. I pusė