Domas Adomaitis

Vardas Domas
Pavardė Adomaitis
Profesija inžinierius, visuomenės veikėjas, kolekcininkas, publicistas
Gimimo data 1909 m.

Išsami biografija

Chemikas inžinierius, aktyvus JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

1928 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją,1936 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Chemijos fakultetą (įgijo inžinieriaus diplomą). 

1934–1940 m. dirbo Finansų ministerijoje, 1937 m. tapo Ūkio tarybos pirmininku.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1946–1947 m. dėstė Niurtingeno lietuvių technikos mokykloje. 1947 m. emigravo į JAV. Dirbo pramonės cheminių tyrimų srityje, užpatentavo keletą išradimų. 

D. Adomaitis buvo aktyvus Čikagos lietuvių visuomenininkas, Čiurlionio meno galerijos Čikagoje steigėjas, laikraščio „Lietuvių balsas“ vienas iš organizatorių ir rengėjų. Daug rašė lietuviškoje spaudoje, bendradarbiavo sudarant lietuvių enciklopediją (išleista Bostone).

Priklausė Amerikos lietuvių tarybai, šalpos organizacijai, Amerikos lietuvių tautinei sąjungai. 

Parašė ir išleido monografiją apie žymų JAV gyvenusį lietuvių dailininką Miką Šileikį. 

D. Adomaitis 30 metų vadovavo Čikagos Čiurlionio galerijai, kurioje buvo kaupiami paveikslai būsimai „Nepriklausomai Lietuvai“. Atgavus nepriklausomybę, rūpinosi sukauptų paveikslų pargabenimu į Lietuvą. Pats kaupė meno kūrinius. 2009 m. Lietuvos dailės muziejui perdavė Adomo Varno paveikslą „Mindaugo karūnavimas“ (1951–1955).

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejus, http://www.ldm.lt.
Biografija, https://lietuvai.lt/wiki/Domas_Adomaitis (žiūrėta 2020 m. spalio 9 d.).