Adomas Matuliauskas vyresnysis

Vardas Adomas
Pavardė Matuliauskas vyresnysis
Profesija grafikas, mozaikininkas, tapytojas
Gimimo data 1914-12-24

Išsami biografija

Mozaikininkas, tapytojas, grafikas. Gimė 1914 m. gruodžio 24 d. Perterhofe (Rusija), mirė 1977 m. sausio 31 d. Vilniuje.
Dailininko Adomo Matuliausko tėvas, muziejininkės Jadvygos Katinaitės-Matuliauskienės vyras.
1932–1937 m. mokėsi Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) Pedagoginėje dailės mokykloje. 1956 m. baigė Mozaikos skyrių Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).
Nuo 1938 m. dirbo tapytoju apipavidalintoju. 1938–1941 m. metalo graviūrų spaudos meistras Rusijos dailės akademijoje.
1946–1948 m. Leningrado dailininkų sąjungos narys.
Sukūrė paveikslą „Gulintis Kristus“ Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčiai (1957 m.), suprojektavo akmens mozaiką „Rūpintojėlis“ Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (1958 m.). Sukūrė linoraižinių, piešinių, išraižė per 200 ekslibrisų.
Parodose dalyvavo nuo 1932 m.
Ekslibrisų yra Lietuvos dailės muziejuje, Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.