Pranciškus Milaševičius

Išsami biografija

Paminėtas 1838 m. teismo bylos dokumentuose.