Domicelė Kaulakienė

Išsami biografija

Domicelė Kaulakienė XX a. I p. gyveno Naujonių k., Anykščių r. Jos mama Masiulienė (Šimulytė) 1840 m. gyveno Migonių k., Kupiškio vls., Panevėžio apskr.

Kultūrinė terpė

Lietuva.