Silvestras Toleikis

Vardas Silvestras
Pavardė Toleikis
Slapyvardis Baužys
Profesija tautodailininkas, kryždirbys
Gimimo data 1861 m.

Išsami biografija

Liaudies menininkas, tautodailininkas, kryždirbys. Pravardė Baužys. Gimė 1861 m. Tauragnuose (Utenos r.), mirė 1931 m. ten pat.
Dirbdavo ratelius („kalvaratus“), komodas, langus, taisydavo laikrodžius.
Kryždirbio amato pramoko pas vieną meistrą iš Kuktiškių, apie 1900 m. gyveno Peterburge. Tauragnų klebono Juozo Šnapščio (Margalio) užsakymu XX a. pr. pastatė kryžių priešais Tauragnų bažnyčią, vėliau klebono pakviestas dirbo ir Žemaitijoje – Lauksodėje, Žarėnuose, prisidėjo prie Telšių bažnyčios statybos. Pirmojo pasaulinio karo metais sugrįžo į Tauragnus, 1919 m. buvo Tauragnų revkomo narys.
Jo kūriniai:
koplytstulpis su šv. Florijono skulptūra Tauragnų turgavietėje, darytas XIX a. pab.;
šv. Jono Nepomuko skulptūra koplytstulpyje Sėlos k., Tauragnų sen., Utenos r., tebestovi;
kryžius prieš Tauragnų bažnyčią;
keli kryžiai Tauragnų kapuose;
stogastulpis su šv. Jono Nepomuko skulptūra Utenoje, Smėlio mikrorajone prie Krašuonos upelio;
koplytėlės priekinė pusė, saugoma Utenos kraštotyros muziejuje;
šv. Marijos skulptūra, saugoma Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune,
šv. Jono Nepomuko skulptūra Strazdų k., Tauragnų sen., Utenos r., saugoma Anastazijos Strazdaitės sodyboje.

Šaltiniai

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės, http://www.tradicija.lt/Menininkai/Toleikis.htm (žiūrėta 2012 11 15).