Mikas Pranckūnas

Vardas Mikas
Pavardė Pranckūnas
Slapyvardis Mikas Trakelis
Profesija žurnalistas, fotografas
Gimimo data 1908 m.

Išsami biografija

Žurnalistas. Gimė 1908 m. Padustėlio k., Dusetų vls., Zarasų aps.

Baigęs Dusetų pradžios mokyklą, raštininkavo vietos savivaldybėje, vėliau mokėsi suaugusiųjų gimnazijoje Kaune.

Anksti pradėjęs rašyti įvairiems laikraščiams Miko Trakelio slapyvardžiu, 1933 m. leido Kaune „7 Dieną“ ir vėliau dar kelis trumpalaikius pusiau geltonosios spaudos laikraštukus, buvo fotokorespondentas.

Dusetose buvo įkūręs fotoateljė „Modern“, kiek vėliau fotoateljė įkūrė Kaune. Apie 1931 m. kartu su broliu Pranu Kaune įsteigė bendrovę „Foto-Press“, kuri didžiausią dėmesį skyrė fotožurnalistikai. Jų nuotraukos buvo spausdinamos įvairiuose tarpukario Lietuvos leidiniuose

Rengė įvairiuose miesteliuose koncertus, visokias pramogas, o už pašiepiančias satyras prieš rusus, sovietų 1940 m. suimtas dingo.

Išspausdino „Kaip išmokti fotografuoti“ (1933), „Gražioji Lietuva“ (vaizdinių albumėlių serija, nuo 1937).

 

Parengta pagal Lietuvių enciklopediją (1961, t. 23, p. 440).

Šaltiniai

Kaminskas M., „Kauno komercinė fotografija. 1918–1940“, Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas: konferencijos pranešimai, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2006, p. 42–75.