• Škiudienė R., „Archaiška Korinto šokio scena ant juodafigūrio kraterio“, Baltų archeologija, 2002, nr. 1, p. 32–39.
   
 • Šlivinskas A., „Atviruko samprata ir tipologija“, Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas: VI mokslinė konferencija, Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2003.
   
 • Šiukščienė V., „Bajorų Okuličių dviejų kartų dovanos Šiaulių „Aušros“ muziejui“, Lietuvos bajoras, 2019, Nr. 25, p. 51–52.
   
 • Šimėnas A., Bolševizmo byla: genocidas ir smurtas okupuotoje Lietuvoje 1940–1953 m. (Panevėžio kraštas), Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2002.
   
 • Šeina V., „Boruta“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1213 (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 4 d.).
   
 • Ščiglienė V., „Dailininkas Nikodemas Ivanauskas: nuo svajonių iki tikrovės“, Istorinė tikrovė ir iliuzija, 2003, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 31, p. 171–179.
   
 • Širkaitė J., Dailininkė Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
   
 • Šimkevičius Š., „Dzūkijos periodinė spauda 1904–1918 metais“, VšĮ „Gintarinė svajonė“, http://gintarinesvajone.lt/2012/10/30/dzukijos-periodine-spauda-1904-1918-metais/ (žiūrėta 2016 m. lapkričio 29 d.).
   
 • Šaknys B., Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje: XIX a. pabaigoje-XX a. pirmojoje pusėje, Vilnius: Pradai, 1996, 210 p.
   
 • Širmulis A., Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai: medis, akmuo, geležis, vadovėlis dailės specialybių studentams, Vilnius: Vilniaus akademijos spaustuvė, 1999, 190, [2] p.
   
 • Šlivinskas A., „Lietuvos leidėjas Kostas Cerpinskis ir jo išleistų atvirukų katalogas“, Lietuvos muziejų rinkiniai: Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas, Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2014, 13, p. 112–123.
   
 • Šeškevičienė I., „Macai – ant velykinio žydų stalo“, Pajūrio naujienos, http://www.pajurionaujienos.com/?sid=3619&act=exp (žiūrėta 2018 m. lapkričio 28 d.).
   
 • Šmigelskytė-Stukienė R., Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija, Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013.
   
 • Ščiglienė V., „Paragių dvaro savininkas dailininkas Nikodemas Erazmas Ivanauskas“, Lietuvos lokaliniai tyrimai, http://www.llt.lt/pdf/papile/izymus-ivanauskas.pdf (žiūrėta 2017 m. kovo 7 d.).
   
 • Šlivinskas A., „Pirmieji Lietuvos miestų atvirukai“, Tarp knygų, 2012, nr. 10, p. 22–27.
   
 • Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, http://www.sakiai.rvb.lt.
   
 • Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/.
   
 • Ščerbavičiūtė R., „Šešios taisyklės, kaip žaisti Jurgą Barilaitę“, Dailė: žurnalas apie šiuolaikinę profesionaliąją dailę, http://www.culture.lt/daile/04(1)/stk.htm (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).
   
 • Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras, http://tic.sesupe.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Šiauliai plius: Šiaulių miesto ir regiono savaitraštis, http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/ (žiūrėta 2015 m. kovo 12 d.).
   
 • Šiaulių apygardos teismai, http://www.sateismai.lt.
   
 • Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, http://www.savb.lt/lt/.
   
 • Šiaulių „Aušros“ muziejaus kronika 1930–1939 m., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 1998.
   
 • Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis, Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008.
   
 • Šiaulių getas: kalinių sąrašai, 1942: almanacho „Žydų muziejus“ priedas, sud. Guzenberg I., Sedova J., Vilnius: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 2002.
   
 • Šiaulių katedra: istorija, architektūra, dokumentiniai ir ikonografiniai šaltiniai, sud. Ulinskytė-Balzienė V., Butautis T., vertė Gruslytė M., Trimonienė R. R., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla, 2009.
   
 • Šiaulių kraštas, 2019-11-29.
   
 • Šiaulių kraštas, 2006-03-31.
   
 • Šiaulių kraštas, 2006-03-10.
   
 • Šiaulių kraštas, 2006-12-22.
   
 • Šiaulių kraštas, http://www.skrastas.lt/.
   
 • „Šiaulių Kraštotyros Dr-jos archeologiniai tyrinėjimai 1932 metais“, Šiaulių metraštis, 1933, Nr. 4 (1933), 1933, Nr. 4, p. 1–17.
   
 • Šiaulių metraštis, 1933, Nr. 4 (1933).
   
 • Šiaulių metraštis, 1938, Nr. 5 (1918/38).
   
 • „Šiaulių miesto garbės piliečiai“, Šiaulių miesto savivaldybė: interneto svetainė, http://www.siauliai.lt/miestas/garbes_pilieciai.php#juozas (žiūrėta 2015 m. kovo 13 d.).
   
 • Šiaulių miesto savivaldybė: interneto svetainė, http://edem.siauliai.lt/index.php (žiūrėta 2015 m. kovo 13 d.).
   
 • Šiaulių naujienos, http://www.snaujienos.lt/ (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).
   
 • Šiaulių naujienos.
   
 • Šiaulių tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla, http://www.andruska.siauliai.lm.lt/index.php?page=andruska (žiūrėta 2015 m. kovo 12 d.).
   
 • Šiaurės Lietuva, 1932-09-25, Nr. 39 (137).
   
 • Šiaurės Lietuva, 1991.
   
 • „Šiaurės Lietuvos Ž. Ūkio Parodos proga“, Mūsų momentas, 1932-08-15, Nr. 32.
   
 • Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis: atlasas, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2014, 1 dalis.
   
 • Šiaurietiški atsivėrimai: Pasvalio krašto istorijos, kultūros žurnalas, 2013, Nr. 1.
   
 • Šilutės rajono biblioteka, http://www.silutevb.lt (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, http://www.silutevb.lt.
   
 • Šilutės žinios, http://www.siluteszinios.lt/ (žiūrėta 2014 m. kovo 18 d.).
   
 • Šimkaičių šv. vyskupo Martyno bažnyčia, http://www.simkaiciai.lt/Simkaiciu%20miestelio%20bendruomene/Baznycia/Baznycia.htm.
   
 • Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija Tekstai.lt, http://www.tekstai.lt/.
   
 • Šluota: Humoro ir satyros dienraštis, http://www.xn--luota-udb.lt/ (žiūrėta 2014 m. birželio 12 d.).
   
 • Švėkšna atsiminimuose, sud. Čeliauskas P., Kaunas: Aušra, 1999, Kn. 1.
   
 • Švyturys, 1960, nr. 2.
   
 • Šakenis K., Vabalninkas ir jo apylinkė praeityje: iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, Kaunas: Lietuvos istorijos draugija, 1935, IV, 188 p., [2] p.
   
 • Šiukščienė V., „Vaclovas Rimkus – Pelikso Bugailiškio premijos laureatas“, Muziejininkystės biuletenis, 2002, Nr. 2.
   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 54
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1