• Žvirgždas S., „Ankstyvosios fotografijos technikos“, Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000, p. 16–20.
   
 • Žulkus V., Archeologijos povandeninių žvalgomųjų tyrimų Baltijos jūroje mokslinė ataskaita, 2005.
   
 • Žilinskas J., Atsiminimai, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005.
   
 • Žvirgždas M., Šeina V., „Bradūnas“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1216 (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 4 d.).
   
 • Žvirgždas M., Šeina V., „Čiurlionis“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1231 (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 13 d.).
   
 • Žvirgždas S., Valiulis S., „Fotografijų albumai Lietuvoje: raida, tipai, tendencijos“, Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien '04, 2004.
   
 • Žvirgždas S., „Ignas Stropus – žymiausias Lietuvos pajūrio fotografas“, Dienovidis, 2002, nr. 3, p. 37–39.
   
 • Žiemytė I., „Jonas Drėgva: po muzikos garsų vaivorykšte“, Vakarų ekspresas: Klaipėda, naujienos, žinios, 2006-04-15, http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/klaipedieciai/jonas-dregva-po-muzikos-garsu-vaivorykste/ (žiūrėta 2015 m. kovo 10 d.).
   
 • Žygelis D., Buchaveckas S., „Jonas Noreika-Generolas Vėtra. 1910–1947 m.“, Karys, 2015 m., Nr. 10, p. 44.
   
 • Žalėnas G., „Joniškio rajono varpai“, Žiemgala, 2012/1, p. 6–14., http://www.llks.lt/pdf2/Joniskio%20rajono%20varpai.pdf (žiūrėta 2017 m. kovo 3 d.).
   
 • Žalnora A., Miežutavičiūtė V., „Michalas Reicheris ir anatomija Vilniuje 1919–1939“, Medicinos teorija ir praktika, 2011, t. 17, Nr. 1, p. 132–138, http://www.mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2010-Nr.132-1381.pdf (žiūrėta 2018 m. sausio 19 d.).
   
 • Žvirgždas S., Mūsų miestelių fotografai, Vilnius, 2003, 167, [1] p.
   
 • Žadeikytė R., „Neišsižadėjusi laisvės“, Šiaulių kraštas, http://www.skrastas.lt/?data=2016-11-26&rub=1146671142&id=1479925359&pried=2016-11-25 (žiūrėta 2016 m. lapkričio 29 d.).
   
 • Žulkus V., Balčius M., Genienė Z., Kiaupa Z., Nikžentaitis A., Vareikis V., Palangos istorija, sud. Žulkus V., red. Nikžentaitienė R., Klaipėda: Libra memelensis.
   
 • Žemaitytė Z., Paulius Galaunė: monografija, Vilnius: Vaga, 1988, 244, [3] p., [28] iliustr., portr. lap.
   
 • Žilinskienė N., „Pedagogė ir muziejininkė Genovaitė Kęstutytė-Jasiulienė“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 1999, t. 3.
   
 • Žadeikytė R., „Šiaulių burmistro sūnus veda tėvo keliu“, Šiaulių kraštas, http://www.skrastas.lt/?data=2010-07-08&rub=1145606828&id=1278520190 (žiūrėta 2017 m. vasario 27 d.).
   
 • Žvironaitė L., „Vaikams rašau pripuolamai“ (Jono Avyžiaus 90–osioms gimimo metinėms)“, Rubinaitis: vaikų literatūros informacijos svetainė, http://rubinaitis.lnb.lt/index.php?2033832589 (žiūrėta 2014 m. liepos 10 d.).
   
 • Žemaičių dailės muziejus, http://www.oginski.lt/ (žiūrėta 2014 m. kovo 6 d.).
   
 • Žemaičių kaimo buities muziejus, http://daugenis.mch.mii.lt/apsamogitia/KULTURA/buitmuz.lt.htm (žiūrėta 2013 m. gruodžio 5 d.).
   
 • Žemaičių muziejus „Alka“, http://zam.mch.mii.lt.
   
 • Žemaičių vyskupystės muziejus, http://www.varniai-museum.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Žemaičių žemė, 2016, Nr. 4.
   
 • Žemaičių žemė, red. Mukienė D., 2015, Nr. 3, http://www.samogit.lt/Zurnalas/2015_3_turinys.htm (žiūrėta 2017 m. vasario 16 d.).
   
 • Žemaičių žemė, red. Mukienė D., 2003, Nr. 2, http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zemaiciu_zeme_2003_antras.htm (žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 19 d.).
   
 • Žemaičių žemė, 2007, Nr. 3.
   
 • Žemaičių žemė, red. Mukienė D., 2006, 1-2.
   
 • Žemaitija, http://samogitia.mch.mii.lt/.
   
 • Žemaitijos kolegija, http://www.zemko.lt/.
   
 • Žemaitijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai, http://www.samogit.lt.
   
 • Žemaitijos paveldas, http://www.zemaitijospaveldas.eu/lt/ (žiūrėta 2014 m. balandžio 9 d.).
   
 • Žemaitijos rašytojai, literatūrologai, vertėjai, knygų leidėjai: Raseinių rajonas, http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Raseiniai.htm (žiūrėta 2013 m. lapkričio 28 d.).
   
 • Žemaitijos rašytojai, literatūrologai, vertėjai, knygų leidėjai: Jurbarko rajonas, http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Jurbarkas.htm (žiūrėta 2014 m. balandžio 9 d.).
   
 • „Žemaitijos rašytojai, literatūrologai, vertėjai, knygų leidėjai. Kelmės rajonas“, Žemaitija, http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Kelme.htm (žiūrėta 2014 m. gegužės 29 d.).
   
 • Žemaitis: Plungės ir Rietavo krašto laikraštis, red. Mėčius R., http://zemaiciolaikrastis.lt.
   
 • Žemė ir jos gėrybės, Vilnius, 1992, 255 p.
   
 • Žemės ūkio mokslai, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2011, t. 18, nr. 1.
   
 • Žemygala: Joniškio krašto istorijos ir kultūros žurnalas.
   
 • Žydai Lietuvoje, http://www.zydai.lt/lt/content/main/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Žydai Lietuvoje: Terminų žodynėlis, http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/95/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Žydų dailė žydų politinės autonomijos laikotarpiu Lietuvoje 1919–1924 m., https://lmaleidykla.lt/ojs/index.php/menotyra/article/download/4244/3234?inline=1 (žiūrėta 2020 m. rugsėjo 11 d.).
   
 • Žydų gelbėjimas, http://www.genocid.lt/Leidyba/4/viktorij.htm (žiūrėta 2013 m. lapkričio 26 d.).
   
 • Žydų muziejus: almanachas, Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2001.
   
 • „Žydų vaikų namai Kaune“, Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras, http://tarpukaris.autc.lt/lt/paieska/bibliografija/5344/zydu-vaiku-namai-kaune (žiūrėta 2021 m. vasario 10 d.).
   
 • Žiemgala, Kaunas: Žiemgalos leidykla.
   
 • Žiemgaliai: baltų archeologijos paroda : katalogas, sud. Griciuvienė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, 238, [1] p.
   
 • Žymiausi Lietuvos geografai, sud. Švedas K., 1998.
   
 • Žinduolių pavadinimų žodynas: lotynų, lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis, Vilnius: Ekologijos institutas, 2002.
   
 • „Žinomas šalies dailininkas Ray Bartkus sukūrė pašto ženklą“, Lietuvos paštas, http://www.post.lt/lt/apie-mus/naujienos/item/filatelijos-naujienos/zinomas-salies-dailininkas-ray-bartkus-sukure-pasto-zenkla (žiūrėta 2013 m. lapkričio 25 d.).
   
 • Žmonės. Legendos, red. Žemaitytė D.
   
 • Žodynas.lt, http://www.zodynas.lt (žiūrėta 2014 m. sausio 3 d.).
   
 • Žodynėlis: Retesnės liturginės sąvokos, http://www.istorija.lt/html/vizitacija2001_zodynelis.html (žiūrėta 2013 m. gruodžio 6 d.).
   
 • Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius: Pradai, 1997.
   
 • Žvaigždės spindi pasiliekantiems: Darijos Daniliauskaitės karpiniai, sud. Daniliauskaitė V., Vilnius, 2009.
   
 • Žvejyba Padubysio valsčiuje žiemą, http://www.samogit.lt/Samogitia_zurnalas/2009_12/Samogitia_2009_12_30_32.pdf (žiūrėta 2013 m. gruodžio 6 d.).
   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 55
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1