• Ivanauskas E., „Aleksandro Jogailaičio lietuviškas grašis – XIX a. klastotė“, Numizmatika, 2004, t. 2–3, p. 301–304.
   
 • Ivanauskas E., Coins and bars of Lithuania 1236–2012; Монеты и слитки Литвы 1236–2012, Kaunas: Kopa, 2013, t. 2.
   
 • Ivanauskas E., Coins and bars of Lithuania 1236–2012; Монеты и слитки Литвы 1236–2012, Kaunas: Kopa, 2013, t. 1, 600 p.
   
 • Ivanauskas E., Douchis R. J., Coins of Lithuania 1386–1707, Vilnius-Columbia, nenurodyta valstybė: Savastis, 1999.
   
 • Ivanauskas E., Coins of Lithuania, 1386-2009: [catalogue], Vilnius: Kopa, 2009, 407, [1] p.
   
 • Ilarienė R., „Hoard of Russian coins from 1763-1843 from the Bartkuškiai village“, Between Klaipeda and Turku: Decennary volume of the Association of Baltic Numismatists: Numismatica Baltica, sud. Leimus I., 2016, 1, p. 64–70.
   
 • Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, http://www.ignalinosvb.lt/.
   
 • Ikonografia peňazí v strednej a východnej Európe = Иконография денег средней и восточной Европы = Iconography of Money in Central and East Europe.: Medzinárodné numizmatické sympózium – súhrny referátov (...), Humenné, 13.–16. 9. 2007, 69 p.
   
 • Iliustruotoji istorija.
   
 • Iliustruotoji Lietuva, 1927.
   
 • „In memoriam: Jurgis Banaitis“, Vakarų ekspresas: Klaipėda, naujienos, žinios, 2012-04-06, Nr. 81.
   
 • In memoriam Elena Adomaitienė, https://www.etaplius.lt/in-memoriam-elena-adomaitiene-1930-01-06-2019-01-30 (žiūrėta 2020 m. spalio 6 d.).
   
 • Informacijos mokslai: mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, t. 2.
   
 • Insecta.pro: Insects (Insecta) of the World, http://insecta.pro/ (žiūrėta 2018 m. kovo 23 d.).
   
 • International encyclopedia of linguistics, 2nd ed., Oksfordas: Oxford University Press, 2003, Vol. 3: Mande languages - Selection.
   
 • International encyclopedia of linguistics, 2nd ed., Oksfordas: Oxford University Press, 2003, Vol. 2: Ethnography of speaking - Mamfe languages.
   
 • International encyclopedia of linguistics, 2nd ed., Oksfordas: Oxford University Press, 2003, Vol. 4: Semantic and lexical change - Zulu ; Systematic outline of contents ; Direcyory of contributors ; Index.
   
 • International encyclopedia of linguistics, 2nd ed., Oksfordas: Oxford University Press, 2003, Vol. 1: AAVE - Esperanto.
   
 • International Ex Libris Competition Varna, http://www.exlibris-competition-varna.org/ (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 20 d.).
   
 • Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Internetinis žinynas „Etaipeia. Hellenic Authors Society“, http://dedalus.gr (žiūrėta 2014 m. birželio 6 d.).
   
 • Internetowy Polski Słownik Biograficzny (iPSB), http://www.ipsb.nina.gov.pl/ (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 14 d.).
   
 • Inventory of The Butterflies of Sangay National Park, http://www.sangay.eu/mariposas-de-sangay.php?lang=en.
   
 • IQ, red. Lukošius O., Vilnius.
   
 • Istorija: mokslo darbai, t. 119, Nr. 3, https://ejournals.vdu.lt/index.php/istorijoszurnalas/issue/archive.
   
 • Istorijos štrichai: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 1921-2011, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2011, 255, [1] p.
   
 • Istorijos vadovėlis 10 kl., Vilnius: Baltos lankos, 2010, 1 dalis.
   
 • „Istorikė Roma Baristaitė apie Laisvamanių kapines“, Šiaulių naujienos.
   
 • Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, sud. Klajumienė D., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 31.
   
 • Iš mokslų istorijos Lietuvoje, Vilnius: Mokslas, 1978, t. 3: Mokslo istorijos daiktiniai paminklai Lietuvoje, 107, [3] p.
   
 • Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos: konferencijos pranešimai, sud. Gaidelienė J., Pilkauskas D., Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2016.
   
 • Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas: konferencijos pranešimai, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2006, 190 p.
   
 • Iš praeities ir dabarties: Prano Lemberto 100-mečiui, Vilnius: Viliaus Užtupo leidykla, 1997, 176 p.
   
 • Iš tėvelio kiemo, iš motulės skrynių: lietuvių liaudies menas, XVIII a. pabaiga - XX a. pirma pusė, parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, 159, [1] p.
   
 • „Iškiliausi Telšių krašto dvasininkai: knygų autoriai, spaudos bendradarbiai, valstybės veikėjai“, Žemaičių žemė, 2016, Nr. 4, p. 45–57, http://samogitia.mch.mii.lt/ZZ_2016_4/ZZ_2016_4_p45_57.pdf (žiūrėta 2018 m. kovo 27 d.).
   
 • „Iškilūs Raseinių krašto kultūros, meno, mokslo, visuomenės veikėjai“, Žemaičių žemė, 2006, 1-2, p. 106.
   
 • „Iškilūs Žemaitijos žmonės: krašto tyrinėtojai, kultūros istorikai, muziejininkai“, Žemaičių žemė, 2003, Nr. 2.
   
 • Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa, http://www.issigelbejesvaikas.lt/rescued_jewish_children.php?id1=16196&id2=16566&id3=16566&id4=16581 (žiūrėta 2021 m. sausio 20 d.).
   
 • ITIS: Integrated Taxonomic Information System, http://www.itis.gov/.
   
 • Ilgūnas G., Kazys Grinius, Vilnius: Pradai, 2000.
   
 • Idzelytė E. V., Kostiumo istorija: [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, 399, [1] p.
   
 • Ignatavičienė A., Kostiumo istorija: paskaitų konspektas, 2-asis leid., Lietuva, 2006, 167, [1] p., [4] iliustr. lap.
   
 • Ivinskis P., Lepidoptera of Lithuania, Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos instituto leidykla, 2004.
   
 • Ivanauskas E., Lietuviški skaičiavimo žetonai 1546–1615, 2014, Lietuva.
   
 • Ivanauskas E., Lietuvos pinigų lobiai: paslėpti 1390–1865 m., sud. Ivanauskas E., red. Lagunavičius A., Vilnius: Savastis, 1995, 340 p.
   
 • Ivanauskas E., Česnulis E., Lithuanian coins of Sigismund August 1545–1571: [catalogue], Kaunas, 2016, 440 p.
   
 • Вiкiпедыя, свабодная энцыклапедыя, http://be.wikipedia.org (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 47
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1