Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Olga Dubeneckienė
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės piešinių rinkinys

  Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės piešinių rinkinys, 1926 m.

  Olga Dubeneckienė

  Rinkinį sudaro: kartoninis aplankas ir 29 vatmano lapai su piešiniais, atliktais mišria akvarelės, guašo ir tušo technika.

 • Viršelio apipavidalinimas

  Viršelio apipavidalinimas, 1926 m.

  Olga Dubeneckienė

  Viršutinėje dalyje nupieštas dekoratyvus logotipas su stilizuotomis žirgelių galvomis ir įrašu „1926“, o apačioje juodomis raidėmis užrašyta: „Klaipėdos krašto kaimų: Nida (Haken, Skrusdin ir Purvin), Preila ir Klaipėdos miesto Tautodailės rinkinys“, kiek  žemiau smulkesnėmis raidėmis: pieš. O. Dubeneckienė. Aplanko apačioje, centre, – mažas  juodos spalvos ženklelis. 

 • Klaipėdos krašto lėkiai

  Klaipėdos krašto lėkiai, 1926 m.

  Olga Dubeneckienė

  Popieriaus lape sukomponuoti trys įvairiai profiliuotų lėkių piešiniai, atlikti mišria akvarelės ir tušo technika.  Pirmasis lėkis vertikalaus tipo, išpjaustytas augalinio motyvo kiaurapjūviu, viršūnėje su kryželiu, antrasis – stilizuotos „arkliukų“ galvos, trečiame išryškėja stilizuotos tulpės žiedo ir žvaigždutės motyvai. Popieriaus lapo viršuje autorės užrašyta „Lapas 1.“, kiek žemiau „Arkliukai.“, po kiekvienu lėkio piešiniu „Kaimas Skruzdin.“ „Kaimas Purvin.“ „ Kaimas Nida“. 

 • Klaipėdos krašto namų stogų puošmenys

  Klaipėdos krašto namų stogų puošmenys, 1926 m.

  Olga Dubeneckienė

  Popieriaus lape mišria tušo ir akvarelės technika nupiešti žvejų namų stogų puošmenys. Lapo viršuje – trys įvairiai profiliuotų ir paspalvintų vertikalių lėkių su vėjalentėmis piešiniai. Pirmasis lėkis išpjaustytas zoomorfiniais motyvais, tarp kurių išryškėja širdutės ir inkaro pjaustinys. Antrasis dekoruotas augaliniu, o trečiasis – vertikalios širdučių grandinėlės motyvu. Vėjalentės pjaustytos augalinio ir kryželio motyvų ornamentais. Popieriaus lapo apačioje, kairiajame kampe, prieangio vėjalentės ir lėkio pjaustinio su stilizuoto pumpuro motyvu piešinys. Dešiniajame kampe – vėjarodės piešinys, jos stiebo viršuje – stilizuoto gaidelio, kiek žemiau – tinklo ir žuvelės figūros, dažytos rudais tonais. Popieriaus lapo viršuje užrašas „Lapas 2.“ „ Arkliukai.“, o po kiekvienu piešiniu užrašyti kaimų Skruzdin, Nida ir Haken pavadinimai. 

 • Kuršių nerijos lėkiai

  Kuršių nerijos lėkiai, 1926 m.

  Olga Dubeneckienė

  Popieriaus lape sukomponuoti penki kiaurapjūviu pjaustiniu profiliuotų ir paspalvintų lėkių su vėjalentėmis piešiniai, atlikti mišria tušo ir akvarelės technika. Kampuose – vertikalūs  lėkiai, pjaustyti zoomorfiniais, augaliniais ornamentais, kuriuose matyti širdutės, inkaro, kryželių motyvai. Lapo centre – mišraus tipo lėkis sukryžiuotomis žirgelių galvomis, puoštomis paukštelio ir tulpių žiedo motyvais, tarp jų – vertikalus, simetriškas gyvybės medžio pjaustinys. Popieriaus lapo viršuje užrašyta „Lapas 3. Arkliukai.“, o prie piešinių surašyti kaimų Haken, Skrusdin, Nida pavadinimai.

 • Kuršių nerijos lėkiai

  Kuršių nerijos lėkiai, 1926 m.

  Olga Dubeneckienė

  Popieriaus lape sukomponuoti vertikalių lėkių piešiniai, atlikti mišria akvarelės ir tušo technika. Gyvybės medį simbolizuojantys lėkiai padengti rudos ir žalios spalvos akvarelės tonais, paryškinti juoda grafine linija. Du viršutiniai ir centre esantis lėkiai yra pritvirtinti prie stogo kraigo, o kairiajame ir dešiniajame lapo kampuose nupiešti dvigaliai lėkiai, pritvirtinti vėjalenčių sudūrimo vietose. Popieriaus lapo viršuje užrašai „ Lapas 4. Arkliukai.“, prie kiekvieno piešinio užrašyti kaimų Nida, Skrusdin, Preila pavadinimai, o apačioje – autografas.

 • Preilos lėkiai ir vėjalentės

  Preilos lėkiai ir vėjalentės, 1926 m.

  Olga Dubeneckienė

  Popieriaus lape sukomponuoti trys paspalvintų lėkių ir vėjalenčių susikirtimo vietų piešiniai. Vertikalūs lėkiai dominuoja kompozicijoje su vėjalentėmis, kurių apatinė dalis išpjaustyta kiaurapjūviu stilizuoto tulpės žiedo motyvu. Lėkiai tarpusavyje skiriasi ornamentais ir simboliais. Pirmasis – augalinio motyvo, viršuje išpjauta širdutė, apatinėje dalyje – inkaras. Antrojo viršutinė dalis – stilizuota lyra, viršūnė baigiasi kryželiu, apatinėje dalyje – širdutės ir kryželio motyvai. Trečiojo lėkio augalinio ornamento kompozicijoje išryškėja širdutės, mėnuliukai, inkaras. Popieriaus lapo viršuje yra užrašas „Lapas 5. Kaimas Preila.“ dešiniajame kampe apačioje – autografas. 

 • Preilos gyvenamųjų namų lėkiai

  Preilos gyvenamųjų namų lėkiai, 1926 m.

  Olga Dubeneckienė

  Popieriaus lape sukomponuoti kiaurapjūviu pjaustytų lėkių ir vėjalenčių piešiniai, atlikti mišria akvarelės ir tušo technika. Rusvai melsvų tonų lėkių formas paryškina grafinė juoda linija.  Kairiajame lapo krašte – du nedidelių gyvenamųjų namų prieangius puošusių lėkių piešiniai, o lapo centre ir dešiniajame krašte – vertikalūs žvejų namo kraigo lėkai. Visi lėkiai simbolizuoja gyvybės medį ir yra išpjaustyti kiaurapjūvio technika. Popieriaus lapo viršuje yra užrašai „ Lapas 6. Arkliukai. Kaimas Preila.“, kairėje lapo pusėje prie dviejų piešinių užrašyta „Prieangio detaliai“, apatiniame dešiniajame kampe – autografas.

 • Nidos lėkiai

  Nidos lėkiai, 1926 m.

  Olga Dubeneckienė

  Popieriaus lape nupiešti trys vertikalių lėkių ir vėjalenčių susikirtimo vietų piešiniai, atlikti mišria akvarelės ir tušo technika. Rudai melsvų tonų lėkių formų kontūrai paryškinti juoda grafine linija. Visi lėkiai ir vėjalentės pjaustyti kiaurapjūve technika. Vėjalentės – tulpės žiedo motyvu. Pirmasis  lėkis – augalinių ornamentų motyvais, jo centre išryškėja inkaro ir kryželio simboliai, o viršūnėje pritvirtintas vėjarodis (vėjalas), kurio kompozicijoje pavaizduoti stilizuoti vartai su herbu ir vėliava, nudažyti raudona, balta ir juoda spalvomis. Antrasis lėkis pritvirtintas vėjalenčių susikirtimo vietoje, dvigalis, gausiai išpjaustytas augaliniais motyvais, o trečiasis – geometrinėmis figūromis ir simboliais.  Lapo viršuje yra užrašas „Lapas 7.“, o apačioje „Arkliukai.“, po juo – „Kaimas Nida“, kiek toliau, lapo apačioje, – autografas.

 • Kuršių nerijos lėkiai

  Kuršių nerijos lėkiai, 1926 m.

  Olga Dubeneckienė

  Popieriaus lape sukomponuoti penki kraigo puošmenų piešiniai, atlikti mišria tušo ir akvarelės technika. Rusvų tonų lėkių kontūras paryškintas juoda grafine linija. Vertikalūs dviejų galų lėkiai pritvirtinti vėjalenčių susikirtimo vietose. Namų puošmenys įvairiai profiliuoti kiaurapjūve technika, augaliniais motyvais ir simboliais. Lapo viršuje užrašai „Lapas 8.“, po juo „Arkliukai.“. Prie keturių lėkių piešinių, išdėstytų lapo kampuose, užrašyta „Kaimas Nida“, o prie centre esančio „Kaimas Skrusdin“, apačioje, dešiniajame kampe, – autografas.

 • Nidos kapinių krikštai

  Nidos kapinių krikštai, 1926 m.

  Olga Dubeneckienė

  Popieriaus lape sukomponuoti aštuonių Nidos kapinių krikštų piešiniai, atlikti mišria akvarelės ir tušo technika. Mėlynų ir rudų tonų piešiniuose užfiksuoti krikštai, skirtingai profiliuoti, jų viršūnėse – kryželių, širdelės, rutuliuko, stačiakampio formų simboliai. Visose krikštų lentose išlikę užrašai. Popieriaus lapo viršuje užrašyta „Lapas 1.“, apačioje, dešiniajame kampe, užrašas „Antkapiai.“, kiek žemiau – „Klaipėdos kraštas, kaimas Nida“ ir autografas.

 • Nidos kapinių krikštai

  Nidos kapinių krikštai, 1926 m.

  Olga Dubeneckienė

  Popieriaus lape sukomponuoti aštuonių krikštų piešiniai, atlikti mišria akvarelės ir tušo technika. Mėlynai žalsvų ir rusvų tonų antkapiniai paminklai išpjaustyti iš lentų. Jų profiliuose išryškėja augaliniai motyvai, žmogaus figūros, kryželio, širdelės formos. Kai kuriose krikštų lentose yra išlikę įrašai. Popieriaus lapo viršuje užrašyta „Lapas 2.“, o apačioje, dešiniajame kampe, – „Antkapiai.“, kiek žemiau „Klaipėdos kraštas. kaimas Nida. pieš. O. Dubeneckienė“ . 

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 23