Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Gasparas Diugė
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Peizažas

  Peizažas, XIX a. I p.

  François-Xavier Fabre, Gasparas Diugė

  Pirmame horizontalaus formato kompozicijos plane matyti keliaujančio toga vilkinčio vyro figūra. Vyras nusisukęs, kairioji ranka iškelta į viršų, o dešinėje ilga lazda. Toliau plyti ežeras, jame plaukia ilga medinė valtis. Valtyje sėdi moteris ir stovi irkluotojas. Ežeras apsuptas didžiulių medžių. Už ežero stūkso mūriniai pastatai su dvišlaičiais stogais. Toliau matyti uolėti kalnai. Dangumi plaukia kamuoliniai debesys.

 • Peizažas

  Peizažas, XIX a. I p.

  François-Xavier Fabre, Gasparas Diugė

  Pirmame plane vaizduojamas nusisukęs stovintis vyras. Jis vilki togą. Vyras kairę ranką ištiesęs į priekį, o dešinėje laiko lazdą. Kiek toliau – kito vyro figūra iki juosmens. Fone matyti tarp ūksmingų medžių ant kalvų stūksančios pilys.

 • Peizažas

  Peizažas, 1809 m.

  François-Xavier Fabre, Gasparas Diugė

  Estampe įamžintas gamtos peizažo fragmentas. Pirmame plane dviejų vyrų figūros. Vienas jų sėdi, o kitas stovi viena ranka pasirėmęs į lazdą. Tolumoje atsiveria nuostabus vaizdas: tekantis upelis, uolos, gausiai augantys medžiai ir krūmokšniai. Ant kalvų matyti stūksančios pilys.

 • Peizažas

  Peizažas, 1741 m.

  François Vivares, Gasparas Diugė

  Pirmame estampo plane į kairę pusę pasisukęs ant arklio joja vyras. Iš paskos bėga keturi skalikai. Kairiajame krašte auga du aukšti lapingi medžiai. Kiek dešiniau tolumoje stūkso rūmai.

 • Peizažas

  Peizažas, 1742 m.

  John Wood, Gasparas Diugė

  Estampe užfiksuotas gamtos peizažas. Pirmajame plane, kairiajame krašte, vaizduojamas prie medžio stovintis vyras. Jis kalbasi su greta gulinčiu vyru. Kiek dešiniau matyti dviejų vaikų genama galvijų kaimenė. Toliau, už vandens telkinio, stūkso pilių kompleksas.

 • Peizažas

  Peizažas, 1743 m.

  John Wood, Gasparas Diugė

  Estampe užfiksuotas gamtos peizažas. Pirmajame plane vaizduojami trys besišnekučiuojantys vyrai. Du iš jų prigulę, o trečiasis pasirėmęs lazda. Greta prie storo palinkusio medžio lūkuriuoja du skalikai. Antrajame plane matyti ant kalvos stūksantys miesto pastatai. Tarp pastatų auga dideli medžiai. Netoli miesto tyvuliuoja vandens telkinys, prie jo vaikštinėja žmonės.

 • Peizažas

  Peizažas, 1743 m.

  Jean Baptiste Claude Chatelain, Gasparas Diugė

  Estampe fiksuojamas gamtos peizažas. Pirmojo plano dešiniajame krašte matyti šalia aukšto medžio sėdintis vyras. Toliau vaizduojamas tyvuliuojantis ežeras su kriokliu. Ežero centre keturi vyrai irkluoja ilgą valtį. Už ežero, ant kalvos, stūkso gyvenamieji namai. Tarp namų auga aukšti medžiai.

 • Peizažas

  Peizažas, 1808 m.

  François-Xavier Fabre, Gasparas Diugė

  Estampe fiksuojamas gamtos peizažas. Kompozicijos centre, už nedidelės kalvos, vaizduojama moteris ir nusisukęs senyvas vyras. Abu žmonės stovi greta pabalnoto arklio. Šalia eina avių banda. Aplinkui auga vešlūs krūmai, medžiai. Kiek toliau prie vandens poilsiauja du žmonės. Horizonte driekiasi aukšti kalnai.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 8
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1