Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Mejeris Smečechauskas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Marijona Rakauskaitė ir Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė kolegės minėjime

  Marijona Rakauskaitė ir Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė kolegės minėjime, XX a. I p.

  Mejeris Smečechauskas

  Marijona Rakauskaitė (1892–1975) pirmoje eilėje septinta iš dešinės, pirma iš dešinės – Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė (1900 –1986).

 • Marijona Rakauskaitė ir Stasys Santvaras Jurgio Petrausko kūrybos 30-mečio minėjime

  Marijona Rakauskaitė ir Stasys Santvaras Jurgio Petrausko kūrybos 30-mečio minėjime, XX a. I p.

  Mejeris Smečechauskas

  Marijona Rakauskaitė (1892–1975) pirmoje eilėje vienuolikta iš dešinės, prie jos dešinėje – Stasys Santvaras(1902–1991).

 • Marijona Rakauskaitė su Stasiu Santvaru kviestiniuose pietuose

  Marijona Rakauskaitė su Stasiu Santvaru kviestiniuose pietuose, XX a. I p.

  Mejeris Smečechauskas

  Marijona Rakauskaitė (1892–1975) sėdi antroje eilėje antra iš kairės; galinėje eilėje trečias iš dešinės – Stasys Santvaras (1902–1991). Fotografuota 1934 m. gegužės 20 d.

 • Pirmoji Rudens dailės paroda

  Pirmoji Rudens dailės paroda, 1935 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Nugarinėje pusėje A. Žmuidzinavičius pieštuku užrašęs: „Pirm. Liet. Dail. Rudens par. 1935. XII – 36 – I.“

 • Dailininko J. Vienožinskio 50-mečio minėjimas

  Dailininko J. Vienožinskio 50-mečio minėjimas, 1936 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Svečiai sėdi prie vaišių stalų. A. Žmuidzinavičius sėdi prie stalo kairėje paskutinis. Nugarinėje fotografijos pusėje A. Žmuidzinavičius pieštuku užrašęs: „Vienožinskis 50 m. sukaktis. 1936. XI.“ Apačioje antspaudai: kairėje – „14. XI. 1936“, dešinėje – „M. Smečechauskas. Fotografas ir „Lietuvos Aido“ fotoreporteris. Kaunas, Laisvės aleja 36. Tel. 26602.“

 • Rotary klubo pietūs

  Rotary klubo pietūs, 1937 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Antroje eilėje šeštas iš kairės – A. Žmuidzinavičius. Nugarinėje fotografijos pusėje A. Žmuidzinavičius pieštuku užrašęs: „Rotary klubo pietūs 1937. XII. 5.“

 • Pirmosios Rudens dailės parodos atidarymas

  Pirmosios Rudens dailės parodos atidarymas, 1935 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Grupė žmonių ekspozicijos salėje. Pirmieji iš kairės – A. Žmuidzinavičius ir A. Smetona. Nugarinėje fotografijos pusėje A. Žmuidzinavičiaus inicialai ir pieštuku užrašyta: „I Rudens Dailės parodos atidarymas / 1935. XII – 15.“ Nugarinėje fotografijos pusėje, apačioje kairėje, atspausta: „15. XII. 1935“, dešinėje – „M. Smečechauskas / Fotografas ir „Lietuvos Aido“ fotoreporteris / Kaunas Laisvės alėja 36 Tel. 44–83.“ 

 • Marijona Rakauskaitė, atlikusi Karmen vaidmenį, tarp aktorių

  Marijona Rakauskaitė, atlikusi Karmen vaidmenį, tarp aktorių, XX a. I p.

  Mejeris Smečechauskas

  Marijona Rakauskaitė (1892–1975), atlikusi Karmen vaidmenį, tarp aktorių ir kūrėjų po jubiliejinio Žordžo Bizė operos „Karmen“ spektaklio, kuriame debiutavo prieš dešimt metų. Ji stovi viduryje, truputį kairiau. Nuo jos į kairę antras vyras dainininkas Kipras Petrauskas, trečias Antanas Sodeika. Pirmoje eilėje antras iš dešinės Stasys Santvaras, penkta Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė. Fotografuota Valstybės operos teatre Kaune 1934 03 12.

  Dešinėje priekyje atremtas įrėmintas Liudo Truikio scenografijos eskizas Leo Delibo (Leo Delibes) operai „Lakmė“.

  Gale iškeltas Vlado Didžioko tapytas Marijonos Rakauskaitės, atliekančios Karmen vaidmenį, portretas.

 • Pirmojo moterų šaulių suvažiavimo prezidiumas

  Pirmojo moterų šaulių suvažiavimo prezidiumas, 1933 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Scenoje – du tamsiai uždengti staleliai. Prie stalelio dešinėje sėdi Emilija Putvinskienė, Antanas Žmuidzinavičius ir kiti svečiai. Nugarinėje fotografijos pusėje A. Žmuidzinavičius pieštuku užrašęs: „I Mot. šaulių suvaž. presidijumas 1933.“

 • Pirmajame moterų šaulių atstovių suvažiavime

  Pirmajame moterų šaulių atstovių suvažiavime, 1933 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Bendras salės vaizdas. Kairėje, pirmojoje eilėje prie tako, sėdi Marija Žmuidzinavičienė. Nugarinėje fotografijos pusėje A. Žmuidzinavičius pieštuku užrašęs: „Pirmas Moterų šaulių atst. suvažiavimas 1933 m.“

 • A. Žmuidzinavičius su žmona Vilniečių kongrese

  A. Žmuidzinavičius su žmona Vilniečių kongrese, 1933 m.

  Mejeris Smečechauskas

  Bendras salės vaizdas. Uniformuotas A. Žmuidzinavičius sėdi kairėje salės pusėje antroje eilėje tarp žmonos Marijos Žmuidzinavičienės ir dviejų kitų šaulių. Nugarinėje fotografijos pusėje A. Žmuidzinavičius pieštuku užrašęs: „Vilniečių kongresas 1933. I. 5.“

 • A. Žmuidzinavičius tarp rinktinių vadų suvažiavimo dalyvių

  A. Žmuidzinavičius tarp rinktinių vadų suvažiavimo dalyvių, 1934 m.

  Mejeris Smečechauskas

  29 vyrų grupė pozuoja fotografui. Iš jų 27 uniformuoti. A. Žmuidzinavičius sėdi pirmoje eilėje trečias iš kairės. Fotografijos dešinėje – Vlado Putvinskio biustas. Nugarinėje fotografijos pusėje A. Žmuidzinavičius pieštuku užrašęs: „Rinkt. Vadų suvaž. 1934. III – I d.“ ir violetinis fotografo antspaudas.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 5