Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Osip Kalašnikov
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Medalis, skirtas antrajai Rusijos laivyno ekspedicijai į Suomiją 1713 metais

  Medalis, skirtas antrajai Rusijos laivyno ekspedicijai į Suomiją 1713 metais, XVIII a.

  Osip Kalašnikov

  Av.: portretinis biustas, aplinkui užrašas: „ПЕТРУСЪ. ПЕРВЫИ. БОЖIЕЮ. МIЛОСТIЮ: IМПЕРАТОРЪ РОCIИСКIИ.“, biusto apačioje, rankos nuopjovoje, autoriaus inicialai „·O·K·“. Rv.: iš debesų kairėje pusėje išlindusios saulės spindulių nušviesti burlaiviai, priekiniame plane – trijų stiebų burlaivis su Neptūnu, stovinčiu ant laivagalio, dešiniame šone uolėtas krantas, aplinkui tekstas: „✠ IMѢЯ НАДЕЖДУ НАБОГА ЖЕЛАЕМЪ ПОЛУЧIТИ БЛАГО 1713“.

 • Medalis Petro II karūnavimui 1728 m. pagerbti

  Medalis Petro II karūnavimui 1728 m. pagerbti, XVIII a.

  Osip Kalašnikov

  Imperatoriaus Petro II vainikavimo proga sukurto A. Šulco medalio kopija. Av.: Petro II portretinis biustas, jo kairėje, rankos pjūvyje, autoriaus parašas „O K“, aplinkui užrašyta: „ПЕТРЪ II·IМПЕРАТОРЪ· ИСАМО ДЕРЖЕЦЪ·ВСЕРОСIСКИ·“. Rv.: postamentas su caro regalijomis, apačioje postamento po brūkšniu užrašyta: „КОРОНОВАНЪ·ВМОСКВЕ·25 | · ѲЕВРАЛЯ · | 1728“, brūkšnio kairėje nežinomo raižytojo parašas „BM“, aplinkui užrašas:  „ωТЬ ТЕБЯ* СТωБωЮ* ИКЪСЛАВЪ ТВωЕИ“. 

 • Medalis trijų švedų fregatų užgrobimui (1719 m. birželio 4 d.)

  Medalis trijų švedų fregatų užgrobimui (1719 m. birželio 4 d.), XVIII a. 2 deš. pab. – XVIII a. vid.

  Osip Kalašnikov

  Medalis trijų švedų fregatų užgrobimui (1719 m. birželio 4 d.). Av.: Petro I biustas į dešinę, su šarvais, ant jų – skraistė, su laurų vainiku ant galvos. Aplink užrašas: „ПЕТРYСЪ • ПЕРВЫИ. БОЖIЕЮ • МIЛОСТЮ • IМПЕРАТОРЪ • РОСIИСКИI •“. Ant dešinės rankos žasto raižytojo inicialai: „КО“. Rv.: Jūrų kautynių vaizdas. Virš užrašas puslankiu: „ПРИЛЋЖАНИЕ И ВЋРНОСТЬ ПРЕВОСХОДИТЪ СИЛНО“, apačioje: „МАИЯ 24 ЧИСЛ / 1719“.

 • Medalis, skirtas dviejų Švedijos laivų užėmimui Nevos deltoje 1703 m. gegužės 7 d.

  Medalis, skirtas dviejų Švedijos laivų užėmimui Nevos deltoje 1703 m. gegužės 7 d., XVIII a.

  Osip Kalašnikov

  Medalis iš Petro I žygių atminimo medalių serijos, skirtas jūrų mūšiui Nevos žiotyse 1703 m. gegužės 7(18) d. prie Nienšanco tvirtovės, kurio metu rusų kariai, atplaukę trisdešimčia valčių, užgrobė du Švedijos karo laivus. Av.: Petro I portretas, aplinkui: „ПЕТРЪ · А · БЖИЕIО МЛТИЮ IМПЕР: Ï САМОДЕР: ВСЕРОССИIСКИI.“. Rv.: du kariniai burlaiviai, apsupti irklinių valčių, iš viršaus per debesis nuleista ranka laiko karūną ir lauro šakeles, viršuje puslankiu parašyta: „НЕБЫВАЕМОЕ - БЫВАЕТЪ.“, apačioje metai „1703“. Nežinomo meistro XVIII a. pab. – XIX a.pr. išraižyta XVIII a. pradžios medalio kopija.

 • Medalis, skirtas Narvos užėmimui 1704 m. pagerbti

  Medalis, skirtas Narvos užėmimui 1704 m. pagerbti, XVIII a.

  Osip Kalašnikov

  F. Miulerio medalio, skirto Narvos užėmimui 1704 metais pagerbti, kopija. Av.: Petro I portretinis biustas, aplinkui užrašas:  „ ПЕТРҌ АЛЕѮIЕВИЧЬ ВСЕРОССIСКIИ САМОДЕРЖЕЦЪ.“. Rv.: Narva apšaudoma Rusijos artilerijos, tolumoje rusų Ivangorodo tvirtovė, priekyje artilerijos redutai, viršuje puslankiu užrašas: „НЕЛЕСТИЮ НООРɣЖИЕМЪ+СПОМОЩИЮВЫШНЕГО/ ПРИЕМЪЛЕНА.“, apačioje užrašas: „НАРВА 1704“. 

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 5
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1