Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Johann Christian Reich
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Fridricho II (Fridricho Didžiojo) mirties medalis

  Fridricho II (Fridricho Didžiojo) mirties medalis, 1786 m.

  Johann Christian Reich

  Medalis, kuris skirtas Prūsijos karaliaus Fridricho Didžiojo (Fridricho II, 1712–1786) atminimui. Av.: portretas, aplinkui legenda: „FREDERICUS BORUSSORUM REX.NAT.XXIV.IAN.MDCCXII.“, portreto apačioje autoriaus parašas „REICH“ . Rv.: simbolinis antkapis su vaza, ant kurios užrašyta „F.II.“, ant paminklo lentelė su užrašu: „AETETERNI/TATI“, aplinkui: „NFAMA SVPER AETERA NOTVS.“, apačioje: „OBIT.D.XVII.AVG:/MDCCLXXXVI.“

 • 1784 m. potvynio Niurnberge medalis

  1784 m. potvynio Niurnberge medalis, 1784 m.

  Johann Christian Reich

  Av.: apsemtas miestas su plaukiančiais žmonėmis, gyvūnais ir valtimis, virš miesto vaivorykštė, viršuje puslankiu legenda: „ICH WILL DENCKEN AN MEINEN BUND.1.B.MO:9.“, apačioje užrašas: „KLEINE SÜNDFLUT./D.27.F:1784.“. Rv.: besimeldžiantis žmogus burinėje valtyje, bangose skęstantys laivai ir apsemtas miestas fone, aplinkui: „ICH BIN IN [TIEFEN WASSER] UND DIE FLUHT WILL MICH ERSAEIFEN“, apačioje: „Ps. 69 v 7. / I.C.REICH. F.“

 • Medalis, skirtas Lunéville taikai

  Medalis, skirtas Lunéville taikai, 1801 m.

  Johann Christian Reich

  Napoleono žygių laikotarpio taikos sutartis, kuri taiką išlaikė pusantrų metų. 

  Av.: Trys figūros, simbolizuojančios Prancūziją, Vokietiją ir Gerovę, sujungusios rankas, viršuje užrašas: „VONGALLIEN S U : DEUTSCHLANDS FRIDENS SCHLUSZ“, apačioje užrašyta: „LUNEVILLE D:9:/FEBR:1801.“.  Rv.: Merkurijus įteikia Marsui alyvų šakelę, viršuje puslankiu: „HOFT KNSTU:HANDLUNG GLÜCKU:ÜBERFLS:“, apačioje autoriaus parašas: „REICH F.“.

 • Medalis, skirtas 1783 m. Paryžiaus sutarčiai

  Medalis, skirtas 1783 m. Paryžiaus sutarčiai, 1783 m.

  Johann Christian Reich

  Medalis, skirtas JAV revoliucijos karą užbaigusios 1783 m. Paryžiaus taikos sutarties pasirašymui. Av.: po Apvaizdos akimi Taika, laikanti alyvų šakelę rankoje, sveikinasi su Amerika, tarp jų ovalūs skydai su Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Ispanijos herbais, už Taikos – skydas su Nyderlandų herbu, o už Amerikos – skydas su horizontaliais dryžiais. Už alegorinių figūrų nugarų palei medalio kraštus Port Mahono („MAHO“) ir Gibraltaro („GIBR“) tvirtovės, medalio apačioje miesto su tvirtove vaizdas. Viršuje puslankiu užrašas: „SIC HOSTES CONCORDIA INVGIT AMICOS“ („Taip priešus sutartis padaro draugais“), apačioje: „PRUDENTIA & FATIS“ („Apdairumu ir likimu“). Rv.: Taika, laikanti alyvų šakelę ir gausybės ragą, pamynusi kritusį šarvuotą vyrą su nulaužtu kardu rankoje, personifikuojantį karą, virš jų angelas su trimitu ir laurų vainiku, iš trimito išeina užrašas: „FIAT PAX“ („ramybę“), Reverso legenda: „ENSIBVS EX MERTIS LVX PACIS LAETA RESVRGIT“ („linksma taikos šviesa kyla iškovota“), apačioje užrašas: „OPE VVLCANI / 1783“ („su Vulkano pagalba / 1783“).

 • Medalis, skirtas imperatoriaus Juozapo II „Tolerancijos ediktui“

  Medalis, skirtas imperatoriaus Juozapo II „Tolerancijos ediktui“, 1782 m.

  Johann Christian Reich

  Medalis, skirtas pagerbti imperatoriaus Juozapo II „Tolerancijos ediktui“, suteikusiam teises Austrijos žydams. Av: portretas, aplinkui legenda: „IOSEPVS·II·ROM·IMP·SEMP·AVG·/TOLERANTIA·IMPERANTIS (Tolerancija valdo)“, biusto kairėje signatūra „REICH“. Rv.: rabinas, katalikų vyskupas ir protestantų dvasininkas meldžiasi, virš jų imperijos simbolis Erelis, laikantis juostą su užrašu: „IN DEO“, viršuje Apvaizdos akis, legenda: „SVB · ALIS · SVIS · PROTEGIT OMNES // ECCE.AMICI. 1782“.

 • Hanso Joahimo von Zieten mirties medalis

  Hanso Joahimo von Zieten mirties medalis, 1786 m.

  Johann Christian Reich

  Medalis, kuris skirtas Fridricho Didžiojo kavalerijos generolo Hanso Joahimo von Zieten (1699–1786) atminimui. Av.: portretas, aplinkui legenda: „MEMORIAE DOMINI DE ZIETEN HERI BORUSSIAE SCRUM. / NAT.D.18.MAY.1699.“, portreto apačioje autoriaus parašas „REICH. I.“ . Rv.: simboliniai mirusiojo pergalių trofėjai, aplinkui: „NIHIL.TIBI.COHORS.NIHIL.DURMA.DECERPIT.“, apačioje: „DEN.D.27.IAN.1786.“

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 6
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1