Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Tomas Ostrauskas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Angelas Sargas

  Angelas Sargas, 1831 m.

  Tomas Ostrauskas

  Nuo vienos klišės atspaustas medžio raižinys, paspalvintas oranžine spalva. Kompozicijos centre pavaizduotas stovintis Angelas Sargas, dešine pakelta ranka rodantis į švytinčią monogramą IHS su kryžiumi viršuje, o kairiąja vedantis mažą mergaitę. Tarp jų stovi velnias. Angelui iš dešinės stovi bažnyčia. Kompozicijos apačioje užrašyta: „TO ROKU PANSKIES CO 1831. OBRAZ SWINTEGO: ANIOŁA • STROZA'K“.

 • Švč. Jėzaus Širdis ir trys šventieji

  Švč. Jėzaus Širdis ir trys šventieji, XIX a.

  Tomas Ostrauskas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos ant rašomojo popieriaus. Atspaudo viršuje apskritime pavaizduota Švč. Jėzaus Širdis su kryžiumi ir įrašu šone: „SERCA. P.“. Paveikslo kairėje klūpo šv. Kazimieras su kryželiu, dešinėje – šv. Antanas su palmės šakele, centre – maža šv. arkangelo Mykolo figūrėlė su svarstyklėmis rankose.

 • Angelas Sargas

  Angelas Sargas, 1831 m.

  Tomas Ostrauskas

  Nuo vienos klišės atspaustas medžio raižinys paspalvintas oranžine spalva. Kompozicijos centre pavaizduotas stovintis Angelas Sargas, dešine pakelta ranka rodantis švytinčią monogramą IHS su kryžiumi viršuje, o kairiąja vedantis mažą mergaitę. Tarp jų stovi velnias. Angelui iš dešinės stovi bažnyčia. Kompozicijos apačioje užrašyta: „TO ROKU PANSKIES CO 1831. OBRAZ SWINTEGO: ANIOŁA • STROZA'K“.

 • Švč. Jėzaus Širdis ir trys šventieji

  Švč. Jėzaus Širdis ir trys šventieji, XIX a.

  Tomas Ostrauskas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos ant rašomojo popieriaus. Atspaudo viršuje apskritime pavaizduota Švč. Jėzaus Širdis su kryžiumi ir įrašu šone: „SERCA. P.“. Paveikslo kairėje klūpo šv. Kazimieras su kryželiu, dešinėje – šv. Antanas su palmės šakele, centre – maža šv. arkangelo Mykolo figūrėlė su svarstyklėmis rankose.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 4
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1