Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Vladas Miškinis
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Daržinė ir tvartas Latakų kaime

  Daržinė ir tvartas Latakų kaime, 1939 m.

  Vladas Miškinis

  Stiklo negatyve užfiksuota daržinė ir tvartas po vienu stogu Jono Prasčio sodyboje. Ūkinis pastatas suręstas iš tašytų rąstų, dengtas keturšlaitės formos šiaudų dangos stogu su lenkta dalimi virš dvivėrių įvažiavimo vartų.

 • Daržinės durys

  Daržinės durys, 1939 m.

  Vladas Miškinis

  Daržinės fragmentas, kuriame dominuoja durys, sumontuotos iš stačių lentų, ant kurių pritvirtinti įstrižiniai tašai sudaro rombo motyvo ritmą varčių plokštumoje.

 • Mūris

  Mūris, 1939 m.

  Vladas Miškinis

  Mūris Izidoriaus Ligmonavičiaus gyvenamajame name. Mūrinis įrenginys maistui gaminti stovi kampe, prie įėjimo durų.

 • Daržinė ir tvartas

  Daržinė ir tvartas, 1939 m.

  Vladas Miškinis

  Ūkkiniai pastatai – daržinė ir tvartas – po vienu stogu Kazio Vitausko sodyboje.

 • Krosnis

  Krosnis, 1939 m.

  Vladas Miškinis

  Krosnis Nekodemo Kaminskio gyvenamajame name. Mūrinis maisto gaminimo įrenginys pastatytas patalpos kampe, prie įėjimo durų.

 • Klėtis Antano Banio sodyboje

  Klėtis Antano Banio sodyboje, 1939 m.

  Vladas Miškinis

  Stačiakampio plano klėtis suręsta iš tašytų rąstų, dengta keturšlaitės formos šiaudiniu stogu. Galinėje pastato sienoje – vienvėrės įėjimo durys, sumontuotos iš horizontalių lentų. Šalia durų prie pastato sienos prišlieta atvira šiaudinė pašiūrė.

 • Tvartas ir daržinė

  Tvartas ir daržinė, 1939 m.

  Vladas Miškinis

  Tvartas ir daržinė po vienu stogu. Ūkinis statinys suręstas iš tašytų rąstų, dengtas keturšlaičiu stogu su įkarpomis. Šoninėje pastato sienoje yra treji dvivėriai vartai, sumontuoti iš stačių lentų, ant kurių sumontuoti įstrižiniai tašai sudaro rombo motyvo ritmą varčių plokštumose.

 • Audimo staklės

  Audimo staklės, 1939 m.

  Vladas Miškinis
 • Audimo staklės

  Audimo staklės, 1939 m.

  Vladas Miškinis
 • Moteris veja siūlus

  Moteris veja siūlus, 1939 m.

  Vladas Miškinis

  Moteris Petro Valinčiaus sodyboje, vejanti siūlus nuo vytuvų (vytuškos) ant krijelio (reketuko).

 • Gyvenamasis namas

  Gyvenamasis namas, 1939 m.

  Vladas Miškinis

  Petro Valinčiaus gyvenamasis namas perstatytas iš jaujos. Būstas suręstas iš tašytų rąstų, dengtas keturšlaitės formos šiaudiniu stogu su praplatinta išlanka virš šoninių dvivėrių įėjimo vartų. Kairėje pusėje prie namo sienos prišlieta vienšlaičiu stogu dengta pašiūrė, dešinėje sukrauta stirta malkų, medžio žievių. Gyvenamojo namo tarpduryje – moteris su berniukais, netoli jų kieme sėdi basakojės mergaitės.

 • Rūkytos mėsos saugykla

  Rūkytos mėsos saugykla, 1939 m.

  Vladas Miškinis

  Stiklo negatyve užfiksuota daržinėje įrengta rūkytos mėsos saugykla, sumontuota iš stačių tašų.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 28