Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Vytautas Kazimieras Jonynas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Lietuvių kankinių koplyčios Mater Misericordiae interjero Šv. Petro bazilikoje eskizas

  Lietuvių kankinių koplyčios Mater Misericordiae interjero Šv. Petro bazilikoje eskizas, 1968 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Šv. Petro bazilikos Lietuvių kankinių koplyčios eskizinis vaizdas perspektyvoje. Centre matyti altorius su Aušros vartų Madona. Jos rankos sukryžiuotos ant krūtinės, galva su aureole ir spinduliais. Priešais ją – altorius su Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos širdies bareljefu. Šoninėje dešinėje sienoje matyti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vytauto ir Jogailos bareljefiniai atvaizdai. Viršuje išryškintos lubos, susidedančios iš trijų plokštumų.

 • Piešinys. Vilniaus paskolos lakštas

  Piešinys. Vilniaus paskolos lakštas, 1939 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Vilniaus paskolos lakštas. 25 litų originalus projektas. Spalvotas. Pasirašytas: „V. K. Jonynas -1939-“.

 • Piešinys. Vilniaus paskolos lakštas

  Piešinys. Vilniaus paskolos lakštas, 1939 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Vilniaus paskolos lakštas. 25 litų originalus projektas. Pagalbinis piešinys. Spalvotas.

 • Vilniaus paskolos lakštas

  Vilniaus paskolos lakštas, 1939 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Vilniaus paskolos lakštas. 4/5% 25 litų pavyzdys. Iliustruotas. Žalios spalvos. Dvipusis.

 • Vilniaus paskolos lakštas

  Vilniaus paskolos lakštas, 1939 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Vilniaus paskolos lakštas. 4/5% 100 litų pavyzdys.Iliustruotas. Raudonos, rusvos, geltonos spalvų. Dvipusis.

 • Vilniaus paskolos lakštas

  Vilniaus paskolos lakštas, 1939 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Vilniaus paskolos lakštas. 4/5% 500 litų pavyzdys. Iliustruotas. Rudos spalvos. Dvipusis.

 • Vilniaus paskolos lakštas

  Vilniaus paskolos lakštas, 1939 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Vilniaus paskolos lakštas. 4/5% 1000 litų pavyzdys. Iliustruotas. Raudos, pilkos spalvų. Dvipusis.

 • Antraštinis lapas K. Donelaičio poemai „Metai“
 • „Rudens keliu
 • „Vilkai“. Iliustracija K. Donelaičio poemai „Metai“
 • Prezidento Antano Smetonos portretas

  Prezidento Antano Smetonos portretas, 1934 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Prezidentas Antanas Smetona (1874 08 10 – 1944 01 09) – pirmasis ir paskutinysis Lietuvos Respublikos prezidentas. Gimė Taujėnų valsčiuje, Užulėnio kaimo (dab. Ukmergės r.) ūkininkų šeimoje. Mokėsi Palangos progimnazijoje, Mintaujoje. Peterburgo universitete baigė teisės studijas. Baigęs mokslus, grįžo į Vilnių. Įsitraukė į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo veiklą, dalyvavo įvairiose lietuvių konferencijose, tapo leidinių redaktoriumi, įvairių lietuvių organizacijų nariu, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signataras. 1919 m. balandžio 4 d. Lietuvos Valstybės taryba jį išrinko Lietuvos Respublikos prezidentu. Šias pareigas ėjo iki 1920 m. birželio 19 d. Po 1926 m. perversmo vėl tapo Prezidentu, juo išbuvo iki 1940 m. birželio 15 d., kai pasitraukė į Vakarus. 1941 m. išvyko į JAV, 1944 m. žuvo gaisre, buvo palaidotas Klivlando lietuvių kapinėse. 

 • Iliustracija K. Donelaičio poemai „Metai“

  Iliustracija K. Donelaičio poemai „Metai“, 1939 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Laukų keliais atbilda prievaizdo brička, arklys – sustojęs. Kairėje pusėje, pirmame plane, matosi kiaulidės tvartas su praviru langu, pro kurį sprunka kiaulės su paršeliais. Prie tvarto matosi pasviręs stulpas, tolumoje – skurdaus kaimo reginys su keletu trobų, besiganančiais laukuose gyvuliais. Autoriaus signatūra užrašyta lapo apačioje, dešinėje pusėje. Kairėje pusėje užrašyta sukūrimo data.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2