Paieškos kriterijai:

 • Sritis: fotografija
 
Objektai surūšiuoti pagal
   
 • Laiškas broliui Povilui (Nuotrauka M. K. Čiurlionis su E. Moravskiu)

  Laiškas broliui Povilui (Nuotrauka M. K. Čiurlionis su E. Moravskiu), 1905 m. rugsėjo mėn. po 16 d.

  Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

  „Pamiętniki Rekonwalescenta" tak się zaczynają...“ – teksto pradžia. Be parašo. Rašo, kad Stabrauskas šį M. K. Čiurlionio literatūrinį kūrinį nunešė redaktoriui ir apie pastarojo atsiliepimus. Lenkų k.

  Laiškas rašytas ant nuotraukos, kurios kairėje pusėje stovi E. Moravskis su M. K. Čiurlioniu. Už jų – namas, dešinėje, apačioje – vyro koja.

  Kitoje pusėje horizontaliai surašytas laiško tekstas.

 • Laiškas broliui Povilui (M. K. Čiurlionis prie Juodosios jūros)

  Laiškas broliui Povilui (M. K. Čiurlionis prie Juodosios jūros), 1905-09-16

  Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

  „Dziś wyjeźdzamy do Warszawy...“ – teksto pradžia. Parašas „Kostuś“. Rašo, kad su broliu Stasiu ruošiasi važiuoti į Varšuvą. Džiaugiasi, kad Povilas ėmėsi kompozicijų. Lenkų k.

  Laiškas rašytas ant nuotraukos, kurioje iš nugaros nufotografuotas M. K. Čiurlionis su lazdele dešinėje rankoje einantis uolėta jūros pakrante.

  Kitoje pusėje horizontaliai surašytas laiško tekstas.

 • Kauno dailininkų kūrinių parodos ekspozicijos fragmentas

  Kauno dailininkų kūrinių parodos ekspozicijos fragmentas, 1955 m.

  Abipus įėjimo pirmajame plane du biustai ant stačiakampių stovų. Virš jų pakabinta po paveikslą. Gilumoje siauros ilgos patalpos, prie sienų – skulptūrų ekspozicija.

 • Kauno dailininkų parodos ekspozicijos fragmentas

  Kauno dailininkų parodos ekspozicijos fragmentas, 1955 m.

  Erdvė padalinta pertvaromis. Sienos dviem eilėmis apkabinėtos paveikslais. Kairėje, abipus įėjimo į kitą salę – du biustai ant aukštų stovų.

 • Kauno dailininkų kūrinių rudens paroda

  Kauno dailininkų kūrinių rudens paroda, 1955 m.

  Kauno dailininkų kūrinių parodos ekspozicijos fragmentas. Erdvė padalinta pertvaromis. Ant sienų pakabinti paveikslai. Prie įėjimo į kitą salę stovi biustas ant aukšto stovo.

 • Dailininkas A. Žmuidzinavičius tarp šaulių, būrių ataskaitinio suvažiavimo Kretingoje dalyvių

  Dailininkas A. Žmuidzinavičius tarp šaulių, būrių ataskaitinio suvažiavimo Kretingoje dalyvių, 1932-02-28

  Stasys Vaitkevičius

  Dailininkas A. Žmuidzinavičius tarp šaulių, būrių ataskaitinio suvažiavimo Kretingoje dalyvių. A. Žmuidzinavičius su šaulio uniforma sėdi pirmoje eilėje, penktas iš dešinės.

 • Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus portretas

  Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus portretas, 1928 m.

  Karlas Baulas

  Dailininko A. Žmuidzinavičiaus portretas. 1928 m. Užklijuota ant gelsvo vatmano lapo. Iki pusės, 3/4 į žiūrovą. Sėdi fotelyje. Rankos ant kelių. Apsirengęs baltais marškiniais, tamsiu kostiumu. Dešiniame apatiniame kampe įspaustas fotografo ženklas. Po fotografija, ant vatmano (37,2x25 cm.), A. Žmuidzinavičius pieštuku užrašęs: „K. Bauls, Riga 1928 m.“.

 • „Trimito“ redakcijos kolektyvas

  „Trimito“ redakcijos kolektyvas, 1930 m.

  „Trimito“ redakcijos kolektyvas. 1930 m. Fotografija užklijuota ant rudo kartono su įspaustu rėmeliu (19,5 x 22,5 cm) užapvalintais kampais. Penkiolikos vyrų kolektyvas stovi prie medinio papuošto drožiniais namo įėjimo durų. Ant durų pritvirtinta lentelė su užrašu: „Trimito redakcija“. A. Žmuidzinavičius su šaulio uniforma stovi pirmoje eilėje, ketvirtas iš kairės.

 • Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus portretas

  Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus portretas, 1917 m.

  Janas Bulhakas

  Dailininko A. Žmuidzinavičiaus portretas. 1917 m. Fotografija užklijuota ant balto popieriaus lapo ir rudo kartono. Nufotografuotas stovintis. Rankos žieminio dviborčio palto kišenėse. Ant galvos kailinė kepurė su pakeltomis ausimis.

 • Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus portretas

  Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus portretas, 1917 m.

  Janas Bulhakas

  Dailininko A. Žmuidzinavičiaus portretas. 1917 m. Pasisukęs 3/4 į žiūrovą. Apsirengęs žieminiu paltu, ant galvos žieminė kailinė kepurė su pakeltomis ausimis. Fotografija užklijuota ant balto vatmano lapo. Dešiniame apatiniame fotografijos kampe ir dešiniame apatiniame balto vatmano kampe įspausta: „Jan Bulhak, Wilno“.

 • Dailininko A. Žmuidzinavičiaus portretas

  Dailininko A. Žmuidzinavičiaus portretas, 1917 m.

  Janas Bulhakas

  Dailininko A. Žmuidzinavičiaus portretas. 1917 m. Iki pečių profiliu į dešinę. Palinkęs į priekį, smakrą pasirėmęs ranka.

  Dešiniajame apatiniame fotografijos kampe ir apatiniame rusvo kartono kampe įspausta: „Jan Bulhak, Wilno“.

 • Dailininko A. Žmuidzinavičiaus portretas

  Dailininko A. Žmuidzinavičiaus portretas, 1913 m.

  Janas Bulhakas

  Dailininko A. Žmuidzinavičiaus portretas. 1913 m. (?) Iki pečių. Profiliu į dešinę. Palinkęs į priekį, smakrą pasirėmęs ranka. Dešiniame apatiniame balto lapo kampe įspausta: „Jan Bulhak, Wilno“.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 997