Paieškos kriterijai:

 • Sritis: fotografija
 
Objektai surūšiuoti pagal
   
 • Klojimo vidus

  Klojimo vidus, 1937 m.

  Juozas Timukas

  Stiklo negatyve užfiksuotas klojimo su jauja vidaus fragmentas. Abipus šonuose atitvertos peludės, pastato gale įrengta jauja.

 • Klojimas su jauja

  Klojimas su jauja, 1937 m.

  Juozas Timukas

  Stiklo negatyve trijų ketvirčių rakursu užfiksuotas Antalamėstės kaimo gyventojo Didžpetrio klojimas, stovintis ant kalnelio. Stačiakampio plano rąstinis statinys dengtas pusiauvalmės konstrukcijos stogu. 

 • Tvartas

  Tvartas, 1937 m.

  Juozas Timukas

  Fotografiniame atvaizde užfiksuotas Antalamėstės kaimo gyventojo Didžpetrio tvartas. Rąstinis pastatas stovi ant riedulių pamato, dengtas valminės konstrukcijos šiaudiniu stogu, šoniniame statinio fasade – trejos durys, centre – įvažiavimas. 

 • Kluonas

  Kluonas, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Fotografiniame atvaizde užfiksuotas Jono Valatkevičiaus kluonas su įvažiavimu iš šono, dengtas keturšlaičiu stogu. Kairėje pastato pusėje yra pašiūrė, prie jos sumesta mediena, į stogą atremtos ilgos medinės kopėčios.

 • Gyvenamasis namas

  Gyvenamasis namas, 1937 m.

  Juozas Timukas

  Fotografiniame dokumente – Prano Bujanausko gyvenamasis namas, užfiksuotas trijų ketvirčių rakursu. Statinį supa statinių ir gulstinių karčių tvoros. Pastatas suręstas iš tašytų rąstų, dengtas dvišlaitės konstrukcijos stogu, virš stogo iškilęs mūrinis plytų kaminas. Pastato skydas apkaltas stačiomis lentomis, šoninio fasado viduryje – durys, kiek toliau – du šešių dalių langai. 

 • Krosnis

  Krosnis, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Fotografinėje kompozicijoje – monumentalaus tūrio krosnis Taučionių kaimo gyventojo Jono Sieniutos gyvenamojo namo patalpoje. Šildymo ir maisto gaminimo įrenginys sumūrytas iš plytų, balintas kalkėmis. 

 • Panošiškių kapinių vartai

  Panošiškių kapinių vartai, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Fotografinėje kompozicijoje įamžintas Panošiškių kaimo kapinių fragmentas, kuriame dominuoja mediniai stulpinės konstrukcijos kapinių vartai, abipus jų – stačių lentelių tvora, už vartų – trys mediniai kryžmiški kryžiai su koplytėlėmis, kiek toliau prie ąžuolo kamieno pritvirtinta koplytėlė dvišlaičiu stogeliu su įstiklintomis durelėmis ir Švč. Mergelės Marijos statulėle. Koplytėlės apačioje – drobinė prijuostėlė – palaimos šeimai prašymo ženklas.

 • Gyvenamasis namas

  Gyvenamasis namas, 1937 m.

  Juozas Timukas

  Stiklo negatyve – Salomenkos gyventojo Jono Brundės gyvenamasis namas. Būstas dengtas čiukurinės konstrukcijos stogu. Kiemas prie namo aptvertas statinių tvora, prie jos stovi basakojė mergaitė, patvoryje paliktas plūgas, gale prie tvoros atremtos akėčios.

 • Gyvenamasis namas

  Gyvenamasis namas, 1937 m.

  Juozas Timukas

  Stiklo negatyve užfiksuotas Samninkų kaimo gyventojo Antano Akimavičiaus gyvenamasis namas (17 x 5,5 m). Tašytų rąstų būstas pastatytas ant akmenų pamūrės, dengtas čiukurinės konstrukcijos šiaudiniu stogu, šoninėje ir galinėje sienose – šešių dalių langai su šiek tiek profiliuotomis palangėmis. Gale namo – gėlių darželis, šone – kiemas, aptverti mišriomis statinių ir išilginių karčių ir lentų tvoromis.

 • Tvartas

  Tvartas, 1937 m.

  Juozas Timukas

  Stiklo negatyve – Samninkų kaimo gyventojo Juozo Aliukonio tvartas, suręstas iš rąstų, dengtas keturšlaitės konstrukcijos šiaudiniu stogu su prišlieta pašiūre prie galinės sienos. Kiemas tarp tvarto ir būsto aptvertas žiogrių ir gulstinių karčių tvoromis.

 • Gyvenamasis namas

  Gyvenamasis namas, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Stiklo negatyve užfiksuotas Gruožninkėlių kaimo gyventojo Juozo Aliukonio gyvenamasis namas nuo kiemo pusės. Rentinis statinys pastatytas ant akmenų pamūrės, dengtas čiukurinės konstrukcijos šiaudiniu stogu. Pagrindinėje sienoje kairėje – du šešių dalių langai su filinginėmis langinėmis, centre prie įėjimo durų įrengtos atviros vienšlaičiu stogeliu dengtos gonkos. Stogelį laiko keturi stulpai, sujungti pjaustinio tvorele. Sodybos kiemas aptvertas išilginių karčių tvoromis.

 • Krosnis

  Krosnis, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Stiklo negatyve dominuoja krosnis, stovinti Andriaus Aliukonio gyvenamajame name. Mūrinį kalkėmis nubalintą maisto gaminimo ir šildymo įrenginį sudaro kairėje pusėje įrengta viryklė ir duonkepė dešinėje. 

 • Rodomi įrašai nuo 11953 iki 11964
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1029