Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Balzaminė

  Balzaminė, I a.

  I–V a. romėnų stiklą charakterizuoja du svarbūs įvykiai – pūtimo technikos atsiradimas ir stiklo dirbtuvių išplitimas.
  Stiklo pūtimas smarkiai paspartino ir pakeitė visą jo gamybos vystymąsi. Iki tol stikliniai gaminiai buvo skirti prabangai ir prieinami tik turtingųjų luomui. Pūstus stiklo gaminius pradėjo gaminti mažiau kvalifikuoti amatininkai. Nors amatą gaubė paslaptis, tėvas savo sugebėjimus perduodavo tik sūnui, vis dėlto pūsti stiklo gaminiai per vieną šimtmetį tapo masinės gamybos produktu.

  Tualetinis indelis (lot. unguentarium) – labiausiai paplitusi ir vyraujanti romėnų stiklo forma. Ilgas kaklelis skirtas lėtam kvapiųjų aliejų lašėjimui (Romos imperijos laikais kvapieji aliejai, įvairūs tepalai buvo ypač populiarūs). Romėnai gausiai juos naudojo pirtyse, įvairių švenčių metu. Įvairūs tepalai naudoti medicinoje, farmacijoje. Mažuose indeliuose laikyti šventinti aliejai, aukoti mirusiesiems.

 • Taurė

  Taurė

  Sporto prizas. Taurė su dangteliu. Siaura, aukšta, skaidraus stiklo, su pėdele. Dangtelis varpo formos su pailgu, į viršų smailėjančiu, spurgeliu. Taurės forma primena kelių aukštų platėjančius cilindrus. Dekoruota matiniais ir skaidriais ornamentais. Viename šone nuogos moters su laurų vainikų figūra. Kitame šone įrašas: „MINNE / FR ÅN / SMÅLANDS FOTROLLSFÖRBUND / 19 17/6 32“.

   

 • Paveikslas

  Paveikslas, 1936 m.

  Jurgis Streigys

  Sporto prizas. Paveikslas vaizduoja raitelį ant žirgo, pakėlusį ranką prie šalmo. Kairėje pusėje, tolumoje, ant pilies bokšto plevėsuoja vėliava su Gedimino stulpų simbolika. Įrašas: „Mūsų visų keliai veda į Tautos Širdį – sostinę Vilnių. Krepšininkams – Europos meisteriui / Lietuvos Skautų Sąjunga. / 1937-V-9“.

   

 • Paveikslas

  Paveikslas, XX a. I p.

  Sporto prizas. Paveiksle vaizduojamas ant kalno stovintis ir staugiantis vilkas saulės rutulio fone. Kairėje pusėje Gedimino pilis. Dešiniajame paveikslo kampe, viršuje, paukštis. Kompozicija stilizuota. Kairiajame rėmo kampe pritvirtinta metalinė plokštelė su įrašu: „Didvyriškai Lietuvos Krepšinio Komandai – 1937 m. Europos meisteriui. / 1937-V-14 / L.F.L.S-ga.“

   

 • Antspaudo su herbu „Pušis“ (lenk. „Godziemba“) spaudas

  Antspaudo su herbu „Pušis“ (lenk. „Godziemba“) spaudas, XVIII a. II p. – XIX a.

  Spaudo padas – ovalo formos, juodo metalo, sujungtas su medine juodai dažyta rankena. Rankena sutvirtinta juodo metalo žiedu. Į vidų raižytame spaudo lauke – skydas su pušimi trimis viršūnėmis. Virš skydo – šalmo karūnėlė ir žmogaus, laikančio tokią pačią pušį (herbas „Pušis“), figūra. Po skydu pakabinti du apdovanojimai.

 • Ukmergės pavieto Žemės teismo antspaudo spaudas

  Ukmergės pavieto Žemės teismo antspaudo spaudas, XVIII a. pab. – XIX a. vid.

  Spaudo padas pagamintas iš vario lydinio, ovalo formos, sujungtas su medine, tekinta, juodai dažyta rankena (rankena gali būti neoriginali). Vaizdulys padalintas į dvi dalis. Viršutinėje, kiek didesnėje dalyje vaizduojamas dvigalvis erelis – Rusijos imperijos herbas. Apatinėje dalyje – Vytis. Aplink vaizdulį, spaudo pakraščiu, – legenda rusų kalba: „ПОВЕТА ВИЛКОМЕРСКАГО НИЖН ЗЕМСКАГО СУДА“.

 • Antspaudo su herbu ir inicialais „M. K.“ spaudas

  Antspaudo su herbu ir inicialais „M. K.“ spaudas, XIX a.

  Spaudas be rankenos. Spaudo padas pagamintas iš vario lydinio, ovalo formos. Padas – su cilindro formos įmova. Į vidų raižytame spaudo lauke – skydas su dvigubu kryžiumi, be vieno viršutinio skersinio. Virš skydo – šalmas su karūnėle ir ranka, laikanti kalaviją. Abipus plunksnų – inicialai: „M. K.“. Skydo šonuose – augalinis ornamentas.

 • Antspaudo su užrašu: „Leć i mów żem iest zdrów“ ir inicialais „X. F. L.“ spaudas

  Antspaudo su užrašu: „Leć i mów żem iest zdrów“ ir inicialais „X. F. L.“ spaudas, XIX a.

  Spaudas be rankenos. Spaudo padas – ovalo formos, su ištęstos piramidės formos įmova-smaigu rankenai. Į vidų raižytame spaudo lauke – paukštis, snape laikantis laišką. Aplink, spaudo pakraščiu, pusžiedžiu įrašas lenkų kalba: „Leć i mów żem iest zdrów“. Paukščio apačioje – raidės: „X. F. L.“.

 • Ukmergės pavieto pirmos instancijos Ribų teismo antspaudo spaudas

  Ukmergės pavieto pirmos instancijos Ribų teismo antspaudo spaudas, XVIII a. 10 deš. – XIX a. I treč.

  Spaudas be rankenos. Spaudo padas – ovalo formos, su ištęstos piramidės formos įmova-smaigu. Į vidų raižytas vaizdulys padalintas į du laukus. Viršutiniame lauke, dvigubai didesniame nei apatinis, – Dvigalvis erelis, ant jo krūtinės – skydas su šv. Jurgio atvaizdu, virš erelio – imperatoriaus karūna (Rusijos imperijos herbas), apatinėje skydo dalyje – Vytis. Aplink vaizdulį, spaudo pakraščiu, užrašas lenkų kalba: „PIECZĘC. SĄDU. GRANICZ: PTTU: WILKOM: INSTANCYI PIERWSZEY“.

 • Antspaudo su monograma „CM“ spaudas

  Antspaudo su monograma „CM“ spaudas, XVIII–XIX a.

  Spaudo padas ir rankena išlieti iš vario lydinio, vientisi. Rankenėlė vaizduoja vyro, laikančio rankoje taurę, figūrėlę. Spaudo padas – ovalo formos. Į vidų raižytame spaudo lauke anksčiau buvo išraižyta kažkas kito, vėliau tai nugludinta ir naujai išraižyta monograma: „CM“. Virš monogramos – karūna.

 • Dvasininko antspaudo su inicialais „X W W“ spaudas

  Dvasininko antspaudo su inicialais „X W W“ spaudas, XIX a.

  Spaudo padas ir rankena išlieti iš vario lydinio, vientisi. Rankenėlė su ąsele. Spaudo padas – ovalo formos. Į vidų raižytame spaudo lauke – skydas, padalintas į du laukus. Viršutiniame lauke, kiek didesniame nei apatinis, – dvigubas kryžius, apatiniame – trys kaukolės. Virš skydo karūna, o virš jos – skrybėlė. Iš jos vejasi dvi virvutės su 12 kutų, po 6 iš kiekvienos pusės. Tarp karūnos ir skrybėlės – raidė: „X“, o karūnos šonuose raidės: „W W“. Skydo apačioje – kryžius su juostele.

 • Antspaudo su herbu spaudas

  Antspaudo su herbu spaudas, XIX a.

  Spaudo padas ir rankena išlieti iš vario lydinio, vientisi. Rankenėlė su ąsele. Spaudo padas – ovalo formos. Į vidų raižytame spaudo lauke – skydas, padalintas į du laukus. Viename lauke – pusė erelio, kitame – trys lapeliai. Virš skydo šalmas, o virš jo – du sparnai ir lapelis tarp jų. Skydo apačioje – apvaizdos akis, šonuose – augalinis ornamentas.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1481