Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Dailininko A. Žmuidzinavičiaus kūrinių parodos Maskvoje ekspozicijos dalis

  Dailininko A. Žmuidzinavičiaus kūrinių parodos Maskvoje ekspozicijos dalis, 1951 m.

  Nežinomas autorius

  Prie sienos patiestas kilimas. Ant jo pastatytas paaukštinimas su gėlių vazonėliais. Ant sienos priekyje gerai matosi septyni A. Žmuidzinavičiaus paveikslai ir keli paveikslai ant sienos dešinėje. Nugarinėje fotografijos pusėje A. Žmuidzinavičius pieštuku užrašęs: „A. Žm. Paveikslų paroda Maskvoje 1951 m. XII.“

 • Dailininko A. Žmuidzinavičiaus dailės darbų parodos Vilniuje fragmentas

  Dailininko A. Žmuidzinavičiaus dailės darbų parodos Vilniuje fragmentas, 1956 m.

  Nežinomas autorius

  Paroda skirta A. Žmuidzinavčiaus 80-ties metų sukakčiai paminėti. Dailininkas su Urugvajaus lietuviais savo kūrinių ekspozicijoje.  Nugarinėje fotografijos pusėje A. Žmuidzinavičius pieštuku užrašęs: „Mano parodoje. Su Urugvajaus lietuviais 1956. XI. 8.“

 • Dailininko A. Žmuidzinavičiaus kūrinių parodos Kaune ekspozicijos fragmentas

  Dailininko A. Žmuidzinavičiaus kūrinių parodos Kaune ekspozicijos fragmentas, 1961 m.

  Nežinomas autorius

  Paroda skirta A. Žmuidzinavčiaus 85-ties metų sukakčiai paminėti. Ekspozicinės salės dalis. Kairėje stovi minkštasuolis, dešinėje ant paaukštinimo – biustas. Ant sienos gerai matosi aštuoni A. Žmuidzinavičiaus paveikslai. Nugarinėje fotografijos pusėje A. Žmuidzinavičius pieštuku užrašęs: „Etiudų paroda – Kaunas, Muziejus 1961 m.“ ir signatūra. 

 • Dailininko A. Žmuidzinavičiaus 80-ųjų gimimo metinių minėjimas Kauno profsąjungų rūmuose

  Dailininko A. Žmuidzinavičiaus 80-ųjų gimimo metinių minėjimas Kauno profsąjungų rūmuose, 1961 m.

  Nežinomas autorius

  Prezidiumo nariai ir sveikintojai rūmų salėje. Prie stalelio sėdi A. Žmuidzinavičius, šalia – M. Žmuidzinavičienė. Nugarinėje fotografijos pusėje A. Žmuidzinavičius pieštuku užrašęs: „1956. X – 31. Iškilm. mano jubiliejaus minėjimas Profsąjungos rūmuose Kaune.“

 • Jėzaus krikštas

  Jėzaus krikštas, XIX a.

  Nežinomas autorius

  Skulptūrinė grupė vaizduoja Jėzaus krikštą. Šv. Jonas Krikštytojas kairėje rankoje laikė neišlikusį kryžių, o dešinėje turi indą su vandeniu. Jis apsirengęs rudu drabužiu, dengiančiu kairį petį ir kūną iki kelių. Jėzaus rankos sudėtos ant krūtinės. Drabužis toks pat kaip šv. Jono Krikštytojo, tik raudonos spalvos.

 • Jėzaus krikštas

  Jėzaus krikštas, XIX a.

  Nežinomas autorius

  Skulptūrinė grupė vaizduoja Jėzaus krikštą. Šv. Jonas Krikštytojas apsirengęs raudonu drabužiu, dengiančiu kairį petį, nugarą ir klubus. Jėzus vilki tokiu pat mėlynu drabužiu, rankas sudėjęs ant krūtinės.

 • Jėzaus krikštas

  Jėzaus krikštas, XIX a.

  Nežinomas autorius

  Skulptūrinė grupė vaizduoja Jėzaus krikštą. Šv. Jonas Krikštytojas dešine ranka pila vandenį ant besimeldžiančio Jėzaus.

 • Jėzaus krikštas

  Jėzaus krikštas, XIX a.

  Nežinomas autorius

  Skulptūrinė grupė vaizduoja Jėzaus krikštą. Šv. Jonas Krikštytojas dešine ranka pila vandenį ant Jėzaus. Jėzus stovi rankas sukryžiavęs ant krūtinės. Jo ir šv. Jono Krikštytojo klubus juosia mėlyni perizonijai.

 • Jėzaus krikštas

  Jėzaus krikštas, XIX a.

  Nežinomas autorius

  Skulptūrinė grupė vaizduoja Jėzaus krikštą. Šv. Jonas Krikštytojas dešine ranka pila vandenį ant Jėzaus. Jėzus stovi rankas sukryžiavęs ant krūtinės. Virš jų plevena balandis, simbolizuojantis šv. Dvasią.

 • Jėzaus krikštas

  Jėzaus krikštas, XIX a.

  Nežinomas autorius

  Skulptūrinė grupė vaizduoja Jėzaus krikštą. Šv. Jonas Krikštytojas dešine ranka pila vandenį ant Jėzaus. Jėzus stovi rankas sukryžiavęs ant krūtinės.

 • Šv. Jonas Krikštytojas

  Šv. Jonas Krikštytojas, XIX a. pab. – XX a. pr.

  Nežinomas autorius

  Šv. Jonas Krikštytojas, klubus apsijuosęs rudu kailiu, kairėje rankoje laiko kryžių (kryžma neišlikusi).

 • Šv. Jonas Krikštytojas

  Šv. Jonas Krikštytojas, XIX a.

  Nežinomas autorius

  Medinė nedažyta šv. Jono Krikštytojo statulėlė iš Tauragės kapinių.

 • Rodomi įrašai nuo 25 iki 36
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1779