Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Kluonas

  Kluonas, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Senmiestės kaimo gyventojo Tado Into kluonas. L raidės plano trobesio šoninė siena centrinėje dalyje gulstinių rąstų, dešinėje pusėje karkasinė, stačių lentų apkalo, kairėje galinė tvarto siena ir skydas sumontuoti iš gulstinių karčių. Ūkinis pastatas dengtas gegninės konstrukcijos, kairėje dalyje – dvišlaitės, dešinėje – čiukurinės formos šiaudiniu stogu.

 • Gyvenamasis namas

  Gyvenamasis namas, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Senmiestės kaimo gyventojo Tado Into gyvenamasis namas trijų ketvirčių rakursu. Trobesys pakeltas ant akmenų, suręstas iš tašytų rąstų, suleistų į kertes, dengtas gegninės konstrukcijos čiukurinės formos šiaudiniu stogu. Šoninės namo sienos centre – įėjimo durys, kiek toliau – du šešių dalių langai, gale prie sienos prišlietas uždaras stačių lentų apkalo priestatas su vienvėrėmis durimis, dengtas vienšlaičiu šiaudiniu stogeliu. Trobesio galuose – žiogrinių tvorų fragmentai.

 • Klėtis

  Klėtis, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Asteikių kaimo gyventojo Felikso Valunčio klėtis trijų ketvirčių rakursu. Ūkinis pastatas suręstas iš tašytų rąstų, suleistų į kertes, dengtas gegninės konstrukcijos keturšlaitės formos šiaudiniu stogu, su nedideliu langeliu galinėje stogo plokštumoje. Šoninėje pastato sienoje įrengtos trejos stačių lentų vienvėrės durys su masyviomis staktomis.

 • Gyvenamojo namo pastogė

  Gyvenamojo namo pastogė, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Senmiestės kaimo gyventojo Tado Into gyvenamojo namo pastogė ir sienos fragmentas. Būsto siena suręsta iš tašytų rąstų, joje vienas šešių dalių langas, kiek toliau – įėjimo durys, už jų šoninėje sienoje – kelių dalių langas. Pastogėje išryškėja gegninė šiaudinio stogo konstrukcja su profiliuotu pjaustiniu puoštomis sijų apačiomis.

 • Kluonas su jauja

  Kluonas su jauja, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Senmiestės kaimo (buvęs Židikų v.) gyventojo Antano Vyžausko sodyboje stovintis kluonas su jauja nuo daržų pusės. L raidės plano ūkinis pastatas suręstas iš išilginių rąstų, suleistų į kertes, trobesio galuose masyvūs stulpai remia atvirų pastogių ir pagrindinio pastato tūrio keturšlaitės formos šiaudinį stogą su įkarpa virš kairėje pusėje šoninėje sienoje įrengto įvažiavimo. Prie sienos pastogėje ir ant kluonienos sukrauta paruošta mediena.

 • Senmiestės kaimo kapinaitės

  Senmiestės kaimo kapinaitės, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Senmiestės kaimo kapinaitės (buvęs Židikų v.) su išlikusiu išilginių karčių tvoros fragmentu, skendinčios šimtamečių medžių lajoje. Pro kapinaites vingiuoja kaimo vieškelis, už jų ir tolumoje dunkso trobesiai.

 • Prie gyvenamojo namo

  Prie gyvenamojo namo, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Senmiestės kaimo (buvęs Židikų v.) gyventojo Prano Rudnickio gyvenamasis namas. Būstas suręstas iš tašytų rąstų, suleistų į kertes, dengtas čiukurinės formos šiaudiniu stogu, su mūriniu kaminu. Namo šoninėje ir galinėje sienose – šešių dalių langai. Prie įėjimo durų sėdi moteris su marga prijuoste, ryšinti balta skarele, ir suka siūlus ant krijelio. 

 • Koplytėlės altorėlis

  Koplytėlės altorėlis, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Senmiestės kaimo (buv. Židikų v.) gyventojo Prano Vitkausko sodyboje stovinčios koplytėlės altorėlis su Dievo Motinos skulptūrėle, puošta šilkiniais kaspinais ir karoliais. Aplink šventąją – popierinių gėlių žiedai, viršuje praskleista gėlėta užuolaidėlė, apačioje tarp žvakidžių padėtas stovelis su balto popieriaus lapeliu.

 • Vyras kulia linus

  Vyras kulia linus, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Vyras, kuliantis linus Senmiestės kaimo gyventojo Prano Vitkausko sodyboje prie klojimo.

   

 • Tvartas su diendaržiu

  Tvartas su diendaržiu, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Senmiestės kaimo gyventojo Prano Vitkauslo sodyboje stovintis U raidės tvartas su diendaržiu. Ūkinis pastatas suręstas iš tašytų rąstų, dengtas čiukurinės formos šiaudiniu stogu, su vidiniu kiemu-diendaržiu, kurio erdvę nuo kiemo riboja žiogrių tvora su statinių varteliais ir atkeliamais išilginių karčių vartais.

 • Vyras vėto javus

  Vyras vėto javus, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Vyras, vėtantis javus su kratilu Senmiestės kaimo gyventojo Prano Vitkausko kluone.

 • Koplytėlė Senmiestės kaime

  Koplytėlė Senmiestės kaime, 1938 m.

  Juozas Timukas

  Koplytėlė Mažeikių aps. Židikų vls. Senmiestės kaime. Smulkiosios sakralinės architektūros statinys pastatytas ant žemės, prie medžių, aptvertas statinių tvoros aptvaru. Koplytėlė keturkampio plano, vertikalaus tūrio, su įėjimo durimis pagrindiniame fasade, sienos stačių lentų apkalo, dengta dvišlaičiu stogeliu su trimis mediniais kryželiais virš kraigo.

 • Rodomi įrašai nuo 36229 iki 36240
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3217