Detali paieška

 

 • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1960, t. 20: Narsa–Očapovskis.
   
 • Lietuvių enciklopedija, JAV, 1965, T. 32.
   
 • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, t. 25: Raudondvaris – Rothermere.
   
 • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1963, t. 29: Stoss – Širdietės.
   
 • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1965, t. 33: Valeikienė – Vienne.
   
 • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1958, t. 13: Kraštas – K žvaigždės.
   
 • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1957, t. 12: Klaatch – Kraszewski.
   
 • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1957, t. 11: Karinė bazė – Kjustendil.
   
 • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964, t. 30: Širdis – Telesio, 543 p.
   
 • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1960, t. 22: Pareiškimas – Pinay, 544 p.
   
 • Lietuvių enciklopedija internete, http://lituapedija.net/ (žiūrėta 2014 m. balandžio 11 d.).
   
 • Lietuvių etnografijos bruožai, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, Lietuvių etnografijos bruožai, 680, [4] p., [8] iliustr. lap.
   
 • Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.
   
 • Lietuvių kalbos žodynas, http://www.lkz.lt/startas.htm.
   
 • Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 1999, t. 15.
   
 • Lietuvių liaudies instrumentinė muzika: pučiamieji instrumentai, sud. Paliulis S., Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959, 426, [1] p.
   
 • Lietuvių liaudies menas: Audiniai, sud. Balčikonis J., Glemžaitė M., Mikėnaitė A., Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962, II knyga.
   
 • Lietuvių liaudies menas: Drabužiai, Vilnius: Vaga, 1974.
   
 • Lietuvių liaudies menas. Medžio dirbiniai, sud. Galaunė P., Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956–1958.
   
 • Lietuvių literatūros enciklopedija, http://www.literatura.lt/.
   
 • Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, http://www.llti.lt/lt/elena_baliutyte/ (žiūrėta 2014 m. kovo 19 d.).
   
 • Lietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje: straipsnių rinkinys, Vilnius: Mokslas, 1981, t. 2.
   
 • Lietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje: straipsnių rinkinys, Vilnius: Mokslas, 1978, t. 1.
   
 • Lietuvių periodinės spaudos kolekcija, 38, [2] p.
   
 • Lietuvių skaučių seserija, http://sese.skautai.net.
   
 • Lietuvių skulptūra 1940–1990 Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose: katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 1998, 139 p.
   
 • Lietuvių tradiciniai ir tautiniai drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba, sud. Bernotaitė-Beliauskienė D., Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2017.
   
 • Lietuvos adresų katalogas, http://adresai.vilnius21.lt/.
   
 • Lietuvos aidas, http://www.aidas.lt/ (žiūrėta 2017 m. birželio 30 d.).
   
 • Lietuvos aidas, 1931-03-30, nr. 72.
   
 • Lietuvos aklųjų biblioteka, http://www.labiblioteka.lt/lt/ (žiūrėta 2015 m. kovo 13 d.).
   
 • Lietuvos apgyventos vietos: pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys, Kaunas, 1925.
   
 • Lietuvos archeologija, Vilnius, 1981, t. 2.
   
 • Lietuvos archeologija, Vilnius, 1999, t. 18.
   
 • Lietuvos archeologija, Vilnius, 2002, t. 22.
   
 • Lietuvos archeologija, Vilnius, 2001, t. 21.
   
 • Lietuvos archeologija, Vilnius, 2005, t. 28: skiriama Vytauto Urbanavičiaus 70-mečio jubiliejui.
   
 • Lietuvos archeologija, Vilnius, 2000, t. 20: Sėlių ir žiemgalių paminklai.
   
 • Lietuvos archeologija, Vilnius: Mokslas, 2008, t. 33.
   
 • Lietuvos archeologija, Vilnius, 1979, t. 1.
   
 • Lietuvos archeologija, Vilnius, 1998, t. 15.
   
 • Lietuvos archeologija, Vilnius, 2002, t. 23.
   
 • Lietuvos archeologija, Vilnius: Mokslas, 2007, t. 30.
   
 • Lietuvos archeologijos draugija, https://lad.lt (žiūrėta 2021 m. vasario 5 d.).
   
 • Lietuvos archeologijos draugija, http://www.lad.lt/.
   
 • Lietuvos archeologijos draugija.
   
 • Lietuvos architektūros istorija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994, t. 2: Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio, 592 p.
   
 • Lietuvos architektūros istorija, Vilnius: Mokslas, 1987, t. 1: Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio, 384 p.
   
 • Lietuvos architektūros istorija, Vilnius: Savastis, 2000, t. 3: Nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m., 509, [1] p.
   
 • Laucevičius E., Vitkauskienė B. R., Lietuvos auksakalystė: XV–XIX amžius, Vilnius: Baltos lankos, 2001.
   
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Istorija, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007, nr. 67.
   
 • Lietuvos aviacijos istorija 1919–1940 m., http://www.plienosparnai.lt (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos bajoras, 2019, Nr. 25.
   
 • Lietuvos dailė XVI–XIX a.: tapyba, skulptūra, Vilnius, 1969, 145, [1] p.
   
 • Lietuvos dailė XVI–XIX a.: elektroninis katalogas, http://www.ldm.lt/liet_daile_xvi_xix_a/Liet_Daile.htm (žiūrėta 2014 m. rugsėjo 19 d.).
   
 • Lietuvos dailės istorija: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, 410, [1] p.
   
 • Lietuvos dailės muziejaus Dailininkų duomenų bazė, http://www.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/Paieska.htm (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Lietuvos dailės muziejaus metraštis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2010, t. 13.
   
 • Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2002, t. 5.
   
 • Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2012, t. 15.
   
 • Rodomi įrašai nuo 61 iki 120
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 5