Boleslovas Stadzevičius

Vardas Boleslovas
Pavardė Stadzevičius
Vardas originalo kalba B.
Pavardė originalo kalba Stadziewicz
Profesija leidėjas
Gimimo data 1875 m.

Išsami biografija

XX a.1 deš. buvo didžiausias lietuviškų atvirukų leidėjas Vilniuje, per  ~1906–1911 m. išleidęs per 200 atvirukų lenkų, liet. ir lenkų, o pabaigoje vien lietuvių kalba. Juos spausdino Breslau mieste (tuomet Vokietija, dabar Vroclavas, Lenkija) per atstovą Teodorą Pientką (Piętka). Atvirukuose dažnai pasirašydavo tik inicialais B. S. arba B. W. S., o reverso dešiniame krašte pagarbiai pateikdavo spaustuvės atstovo T. Pientkos pavardę – taip dažnai, nustatinėjant tikrąjį leidėją, aprašinėtojai yra suklaidinami.

Šaltiniai

Junevičius D., „Zigmas Toliušis ir jo lietuviškų iliustruotų atvirukų istorijos studija“, Knygotyra, 1996, t. 23 (30), p. 115–126.