Juozas Strazdas

Išsami biografija

Spaustuvininkas, gyvenęs XX a. I p. Su A. Vėgėle sudarė „Kišeninį rusišką-lietuvišką žodyną“.