Valerijonas Vytautas Jucys

Vardas Valerijonas Vytautas
Pavardė Jucys
Profesija grafikas
Gimimo data 1930-12-18

Išsami biografija

Grafikas. Gimė 1930 m. gruodžio 18 d. Truikinų k. (Skuodo r.), mirė 2016 m. spalio 19 d. Vilniuje.
1957–1963 m. studijavo grafiką Vilniaus valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).

1954–1956 m. dirbo Skuodo rajono bibliotekos vedėju, 1962–1990 m. – žurnalo „Tarybinė moteris“ (dabar „Moteris) meniniu redaktoriumi. Bendradarbiavo leidykloje „Mintis“.

Nuo 1964 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, nuo 1966 m. (su pertrauka 1972–1975) LDS Grafikos sekcijos ekslibrių grupės pirmininkas.

Nuo 1962 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Australija, Danija, Italija, Japonija, Lenkija, Prancūzija, Rusija, Vokietija, Turkija ir kt.). Surengė asmeninių parodų: 1977, 1980, 2010, 2015 m. Vilniuje; 1978 m. Liubline (Lenkija); 1979, 1984, 1986 m. Minske (Baltarusija); 1981 m. Panevėžyje, Šiauliuose ir Skuode; 1984 m. Biržuose ir Trakuose; 1986 m. Mažeikiuose, Pakruojyje ir Užgorode (Ukraina); 1995 m. Telšiuose; 1996 m. Kupiškyje; 1998 m. Klaipėdoje ir kt. Rengė Lietuvos ekslibrių parodas (1980–2014), nuo 1977 m. – tarptautines Vilniaus ekslibrių bienales, tarptautinius ekslibrių konkursus, buvo daugelio šių parodų katalogų sudarytojas ir dailininkas.

Kūrė knygų grafikos, plakato, ekslibrio, estampo srityse. Sukūrė iliustracijų knygoms: L. Valaičio „Gyvačių trauktinė“ (1978); A. Griciaus „Pamokslai idėjos broliams“ (1979); L. Janušytės „Taškai ir daugtaškiai“ (1979); A. Dabulskio „Porimtės poringės“ (1979); V. Misevičiaus „Linksmieji Pamažupiai“ (1982); A. Pakalnio „Parašyk feljetoną!“ (1984); tautosakos ir poezijos vaikams knygai „Zuikių pasakos“ (1984); R. Aleknos „Žemės spalvos“ (1997). Apipavidalino per 40 įvairių leidinių: „Pirmieji Vilniaus litografų darbai“ (1982); J. Užurka „Karaliaus karūna ir mirtis“ (1999); „Kietuvių dvasininkai kūrėjai“ (2000) ir kt. Linoraižinio technika išraižė per 1000 ekslibrių (M. V. Jucių, 1966; A. Sutkaus, 1968; P. Galaunės, 1975, F. Jakšio, 1979, V. Žuko, 1980 ir kt.), estampų („Vilniaus senutė iš bažnyčios“, 1995; „Bėgimas į Egiptą“, 1986). Kūryba pasižymi liaudiška pasaulėjauta bei humoru, formos, raižysenos ir piešinio ekspresija. Ekslibriai apibendrinto piešinio, nuotaikingi, siužetiniai, dažnai vaizduojantys humoristines situacijas ar taikliai apibūdinantys savininko pomėgius.
Išleido albumus „Grafika“ (2010), „Aktas. Erotika“ (2015) ir prisiminimų knygą „Homo sum: prisiminimai“ (2012).

Įvertinimas:

1969 m. III premija Vilniaus universiteto ekslibrisų konkurse;

1969 m. Diplomas respublikiniame gražiausios knygos konkurse;

1979 m. Diplomas II Vilniaus ekslibrisų bienalėje;

1981 m. Diplomas III Vilniaus ekslibrisų bienalėje;

1985 m. A. Gedmino premija V Vilniaus ekslibrisų bienalėje;

1985 m. III premija ekslibrisų konkurse, skirtame Pakruojo miesto 400-osioms metinėms;

1992 m. Diplomas VIII Vilniaus ekslibrisų bienalėje;

1992 m. Diplomas tarptautiniame ekslibrisų konkurse Katovicuose, Lenkija;

1996 m. II premija tarptautiniame ekslibrisų konkurse „Utena–735“;

1996 m. P. Stelero medalis tarptautiniame ekslibrisų konkurse Katovicuose, Lenkija;

1997 m. III premija tarptautiniame konkurse „Lietuviškai knygai – 450“;

1997 m. Diplomas II tarptautiniame grafikos konkurse Glivicėje, Lenkija;

1999 m. Diplomas III tarptautiniame grafikos konkurse Glivicėje, Lenkija;

2001 m. Laureato medalis XII tarptautinėje Vilniaus ekslibrisų bienalėje;

2005 m. Laureato diplomas tarptautinis ekslibrisų konkursas Utenoje;

2005 m. III premija ekslibrisų konkurse, skirtame Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos 80-mečiui;

2007 m. Diplomas XV tarptautinėje Vilniaus ekslibrisų bienalėje;

2009 m. Diplomas XVI tarptautinėje Vilniaus ekslibrisų bienalėje;

2010 m. Lietuvos Respublikos Seimo medalis.

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Apdovanojimai

Kiti apdovanojimai I tarptautinėje ekslibriso, medžio ir linoleumo raižinių apžiūroje „Ketowice‘ 96“ laimėjo medalį, tarptautiniame ekslibrisų konkurse „Lietuviški knygiai (1547–1997)“ laimėjo II premiją, XII tarptautinėje Vilniaus ekslibrisų bienalėje, skirtoje J. Basanavičiaus 150-osios gimimo metinėms, gavo laureato medalį (2001).

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.