Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė

Vardas Magdalena Birutė
Pavardė Stankūnaitė-Stankūnienė
Profesija grafikas, tapytojas, rašytojas
Gimimo data 1925-01-05

Išsami biografija

Tapytoja, grafikė, rašytoja. Gimė 1925 m. sausio 5 d. Oželių k. (Vilkaviškio r.), mirė 2017 m. lapkričio 26 d. Čikagoje (JAV).
Sofijos Butkienės sesuo.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1947 m. persikėlė į Didžiąją Britaniją.
1952–1958 m. mokėsi „Mayfair Mannequin“ akademijoje Londone, 1958–1960 m. studijavo Šv. Martyno dailės akademijoje. 1960–1965 m. mokėsi Čikagos meno nstitute, 1966–1967 m. Vytauto Petravičiaus studijoje, 1967–1970 m. „Bogan City“ kolegijoje Čikagoje, 1970–1973 m. Čikagos dailės akademijoje.
1960–1965 m. Čikagoje dirbo rūbų pritaikymo konsultante „Marshall Field and Company“, 1965–1987 m. „Carson's“ parduotuvėse.
Tvarkė meno archyvą Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje, po 1990 m. rūpinosi jo persiuntimų į Lietuvos dailės muziejų.
1989–1992 m. JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos, Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos, grupės „Dailė“, Amerikos lietuvių dailininkių draugijos, „Hyde Park“ meno centro asociacijos narė.
Vilkaviškio garbės pilietė (1997 m.). Apdovanota JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos premija (2000 m.), LDK Gedimino V laipsnio ordinu (2001 m.).
Nutapė paveikslų, sukūrė grafikos (daugiausia medžio raižinių), vitražų. Ankstyvoji grafika dažniausiai Lietuvos kaimo tematikos, turi primityvizmo bruožų, vėlesnėje vyrauja paslaptingos vizijos, būdinga abstrakčios formos, perteikiančios nuolatinį judėjimą, spalvų kaitą. Tapybos kūriniams būdinga dekoratyvumas, ekspresija, vientisas linijinis ritmas, raiški kompozicija, kontrastingų spalvų deriniai. Žymesni grafikos ciklai: „Metų laikai“ (1968–1969 m.), „Kelionės“ (1989–1991 m.), tapybos ciklai: „Gėlės“ (1974–1981 m.), „Motina žemė“ (1989–1992 m.), „Žemynos pasaka“ (1996 m.). Taip pat sukūrė vitražų, mozaikos ir batikos kūrinių.
Parašė autobiografinę knygą „Vieškelis mano dienų“ (1999 m.).
Dailininkės lėšomis renovuotas Vilkaviškio krašto muziejus, 2009 m. jame atidaryta M. B. Stankūnienės asmeninių daiktų ekspozicija, 2006 m. Marijampolės kultūros centre – M. B. Stankūnienės menų galerija. 
Parodose dalyvavo nuo 1966 m.
Kūrinių yra Lietuvos dailės, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės, Biržų, Plungės, Molėtų, Kudirkos Naumiesčio, Rietavo, muziejuose, Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo, Vilniaus universiteto, Marijampolės P. Kriaučiūno, Vilkaviškio bibliotekose, Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio universitetuose, Kretingos pranciškonų viuonuolyne.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Magdalena Birutė Stankūnas
Magdalena Birutė Stankūnė

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.