Jurgis Janavičius

Vardas Jurgis
Pavardė Janavičius
Profesija poetas, prozininkas, dailininkas, fotografas
Gimimo data 1926-06-27

Išsami biografija

Poetas, prozininkas, dailininkas, fotografas, hidrografas. Gimė 1926 m. birželio 27 d. Šiauliuose, mirė 2012 m. balandžio 8 d. Sidnėjuje (Australija).

1944 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus. 1946–1947 m. studijavo ekonomiką Freiburgo universitete (Vokietija). 1948 m. persikėlė gyventi į Australiją, studijavo istoriją Sidnėjaus universitete, 1961 m. įgijo hidrografo specialybę.

Literatūrinę kūrybą skelbti pradėjo Australijoje. Išleido poezijos ir prozos rinkinių („Journey to the Moon“, 1977; iliustruota miniatiūrų knyga „Tada ir mes: Laiškai iš Australijos“, 2001, išleista Lietuvoje), kūrybą skelbė išeivijos spaudoje („Literatūros lankai“, „Aidai“, Metmenys“), po 1990 m. – ir Lietuvoje („Šiaurės Atėnai“ ir kt.), redagavo Australijos lietuvių kultūros leidinius.

Surengė asmeninių parodų Australijoje ir Lietuvoje: 1964 m. Kanderoje; 1995 m. Vilniuje; 1995, 2005 m. (su J. Janavičiene) Kaune ; 1998 m. Šiauliuose. 2012 m. Sidnėjuje surengta retrospektyvinė kūrybos paroda.

Tapė, fotografavo, kūrė karikatūras Australijos dienraščiams „Aspect“ ir „Outrider“. Peizažams ir figūrinėms kompozicijoms būdingos miesto gyvenimo scenos, ekspresyvi su primityvizmo atspalviu raiška („Crows Nest sankryža“, 1985). Karikatūriniai piešiniai dažniausiai atlikti tušu, pasižymi spontanišku linijiniu piešiniu, humoru.

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.

Kultūrinė terpė

Lietuvių išeivija, australų.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.